Avtal mellan Heliga stolen och Vietnam om nuntiatur i landet

Socialistiska republiken Vietnams president Vo Van Thuong tas emot i Vatikanen (Vatican Media)

Vietnam och Heliga stolen har meddelat att man har ingått avtal kring en apostolisk nuntie och nuntiatur i Vietnam.

Den 27 juli besökte Socialistiska republiken Vietnams president Vo Van Thuong Vatikanen, med utgångspunkt från det tionde mötet om relationerna mellan Vietnam och Heliga stolen den 31 mars i år i Vatikanen. Man önskar främja de bilaterala förbindelserna och det meddelades efter mötet, att Vietnam och Heliga stolen nu officiellt har ingått ett avtal om statusen för en permanent bosatt påvlig representant och en nuntiatur i Vietnam.

Vid möten mellan presidenten och påven Franciskus, och sedan kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, uttryckte båda parter uppskattning för de betydande framstegen i de bilaterala förbindelserna sedan Vietnam bröt förbindelsen med Heliga stolen 1975, och för den katolska befolkningens positiva bidrag till Vietnam.

Omfattande förföljelse

I Vietnam finns i dag runt sju miljoner katoliker, vilka utgör sju procent av landets befolkning. Landet omfattar tjugosju stift. Vietnams katolska präster och biskopar utsattes för omfattande förföljelse efter att landet enades under det kommunistiska styret 1975, bland annat tillbringade kardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận tretton år i fängelse och omskolningsläger, varav nio år i isoleringscell. Katolska kyrkan ses av Vietnams kommunistiska styre som förknippat med landets kolonialmakt Frankrike, och Vatikanen har sedan 1975 tvingats acceptera begränsningar både i antalet seminarister och antalet prästvigningar.

(Vatican News, The Pillar)