Inget slut på oenigheterna inom den syro-malabariska kyrkan

Foto: Wikimedia Commons

Striderna inom den syro-malabariska riten angående reformering av liturgin fortsätter. En nytillsatt påvlig delegat försöker nu gjuta olja på vågorna, som svallat högt i två år.

Oenigheten gäller liturgiska reformer för den syro-malabariska riten, efter att den syro-malabariska biskopssynoden 2021 beslutade att prästerna ska fira mässan ad orientem under den eukaristiska bönen, det vill säga vända mot altaret, och versus populum, mot församlingen, under ordets liturgi samt efter kommunionen.

Ärkebiskop Cyril Vasil, jesuit och biskop i den grekisk-katolska kyrkan i Slovakien, har tydliggjort att hans roll är att överse implementeringen i ärkestiftet Ernakulam-Angamaly av de förändringar som redan godkänts, och inte att leda nya diskussioner om det mässfirandet. Detta klargjorde han i ett herdabrev, som skulle ha lästs under den gångna söndagens mässfirande i alla församlingar i ärkestiftet, där motståndet mot förändringarna varit särskilt hårt och unisont. Stora delar av prästerna i ärkestiftet, det största i den syro-malabariska kyrkan, valde dock att inte läsa upp brevet, eftersom de vägrar att införa förändringarna.

Under ett möte i januari kom den syro-malabariska biskopssynoden överens om att den reviderade liturgin ska gälla alla mässor, som firas inom den syro-malabariska riten, och som kallas helig Qurbana. Förändringarna har sedan tidigare godkänts av Vatikanen. Den syro-malabariska kyrkan, med huvudsäte i Indien, är med runt fyra miljoner utövare den näststörsta östkyrkan inom katolska kyrkan, efter den grekisk-ukrainska.

(Crux)