Ingen ljusning för kaldéer i Irak

Foto: Wikimedia Commons

Den irakiske presidenten Abdul Latif Rashid står fast vid sitt beslut från tidigare i somras om att upphäva ett dekret från 2013 som erkänner den kaldéiske patriarken som ledare för den kaldéiska kyrkan med auktoritet över kyrklig egendom. Därmed har presidenten i princip fråntagit patriarken rätten att agera som trosledare.

Det var i mitten av juli, som kaldéernas patriark Louis Raphael Sako meddelade att han flyttat från sitt säte i Baghdad till ett kloster i Erbil i den autonoma regionen irakiska Kurdistan. I ett tillkännagivande meddelade kardinal Sako omvärlden sitt beslut, som motiverades med att det irakiska styret de facto fråntagit honom hans auktoritet som kyrkoledare.

Tystnad från presidenten

Någon vecka senare publicerades ett öppet brev från kardinalen till Iraks regering, där han lade fram de villkor han ställer upp för att återvända till Baghdad. Han beklagar att fjorton århundrades ”förståelse mellan regeringen och den kaldéiska katolska kyrkan” gått om intet och kräver han att återfå sin formella auktoritet som kaldéernas överhuvud. Hittills har tystnaden från landets president varit kompakt.

Kardinalen, som har varit kaldéernas patriark sedan 2013, har i intervjuer framfört hur regeringens agerande ”saknar motstycke i Iraks historia”. Av de 1,5 miljoner kristna som tidigare bodde i Irak återstår i dag uppskattningsvis hundrafemtio tusen. Globalt omfattar den kaldéiska kyrkan runt sexhundratrettio tusen troende. Hittills har inget officiellt uttalande om situationen kommit från Heliga stolen.

(Vatican News, The Pillar)