Påven i Mongoliet: stora risker för ditresta kineser

Foto: Vatican Media

Inför påvens nyligen avslutade besök i Mongoliet hade ett antal katoliker från Kina rest dit för att närvara, trots att besöket innebar betydande risker för dem.

Påhittade anledningar till inresan, uttalande till media endast om man fick vara anonym, ständigt iklädda i solglasögon och ansiktsmask. Försiktighetsåtgärderna bland ditresta katoliker från Kina var stor under det gångna påvebesöket i Mongoliet.

Enligt en de närvarande kineserna fanns över hundra i hans resegrupp – och gruppen var, enligt mannen, en av många.

– Vi är många från hela landet. Vi ville resa till Världsungdomsdagen, men det gick inte. Många fick inte heller utresetillstånd den här gången, och vi förväntar oss att det kommer att göras utredningar när vi kommer tillbaka. Men jag tror att Gud kommer att hjälpa oss. Och att se påven har varit värt det.

Hindrades

När påven i fredags satte fötterna på mongolisk mark gjorde han det som den förste påven någonsin. Dessutom var han under besöket närmare, rent geografiskt, än någon påve någonsin varit Ryssland och Kina.

Inför påvebesöket spreds nyheten att kinesiska myndigheter hindrat såväl landets katolska biskopar som lekfolk att resa till Mongoliet för att vara med om besöket, och de kineser nyhetsportalen Crux talade med under besöket har intygat att så var fallet. Ett undantag var kardinal-electus Stephen Chow, biskop av Hongkong, som kommer att upphöjas till kardinal vid det kommande konsistoriet den 30 september och som var med under besöket. Katoliker från Hongkong rapporteras också ha deltagit under påvebesöket i relativt stort antal; de åtnjuter betydligt mer frihet än sina trossyskon i fastlandskina.

(Crux)