Påven tacksam för resan till Mongoliet

Påve Franciskus vid invigningen av Barmhärtighetens hus i Mongoliet. Foto: Vatican News

Vid den allmänna audiensen på Petersplatsen i går onsdag reflekterade påven Franciskus över sin nyligen avslutade resa till Mongoliet och landets knappt femtonhundra katoliker.

Påve Franciskus vittnade under audiensen om att han under sina dagar i Mongoliet mötte en ödmjuk och lycklig lokalkyrka och ett ”folk som skådar himlen och känner skapelsens andedräkt”. Han berättade, ”eftersom många undrat varför jag valde att resa dit”, att han ville besöka denna lilla hjord av troende, ”eftersom det är just där, långt från strålkastarljuset, som vi ofta hittar tecken på Guds närvaro, som inte dömer efter det yttre utan efter insidan”.

Påven framhöll att det har gjort honom gott att besöka hjärtat av Asien, att inleda dialog med denna stora kontinent och att möta det mongoliska folket som bevarar sina rötter och traditioner, respekterar de äldre och lever i harmoni med naturen.

– Det är ett folk som skådar himlen och känner skapelsens andedräkt. Med Mongoliets gränslösa och tysta vidder i tanken, låt oss väckas av behovet att vidga våra blickars begränsningar, att skåda vitt och brett, för att se det goda som finns i medmänniskorna och vidga våra horisonter i stället för att begränsas av petitesser.

Tackar Sverige

Påven berättade också, att han också var glad över att ha välsignat och invigt Barmhärtighetens hus, ett mottagningscentrum för behövande delvis finansierat av Stockholms katolska stift, där kyrkan ”vittnar om Guds barmhärtiga kärlek”. Centret, som ligger i huvudstaden Ulaanbaatar, har som huvudsaklig inriktning att ge stöd till våldsutsatta kvinnor genom skyddat boende, medicinsk och psykosocial vård. Den apostoliska prefekten i Mongoliet, kardinal Giorgio Marengo, skickade i samband med påvens besök en hälsning till Stockholms katolska stift: ”Stort tack till er katoliker i Sverige, särskilt min broder kardinal Arborelius, som möjliggjorde detta stöd för vårt center. Det är tack vare er och andra givare som centret blivit till en verklighet och kommer att vara till stort gagn för många socialt utsatta. Särskilt roligt är det att den helige fadern invigde och välsignade centret. Vi har fått vara med om en historisk händelse.”

(Stockholms katolska stift, Vatican News, National Catholic Reporter)