Ukrainska kyrkans överhuvud: Ett mirakel att jag lever

Foto: Ukrainska grekisk-katolska kyrkan

Vid den mässa som i går söndag avslutade den ukrainska grekisk-katolska kyrkans biskopssynod i Rom var kyrkans överhuvud, storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, tydlig: Det faktum att jag är med er i dag, att jag lever: är ett mirakel.

De drygt fyrtio biskopar i den ukrainska grekisk-katolska kyrkan, som under veckan varit samlade för sin årliga biskopssynod i Rom, firade mässan tillsammans med representanter från Heliga stolen och över tvåtusen femhundra deltagande ukrainare. Innan mässan avslutades tackade storärkebiskopen påve Franciskus och hela biskopskollegiet.

– Trots att Ukraina står inför den största humanitära krisen i Europa sedan Andra världskriget, har denna humanitära kris inte blivit – och kommer antagligen inte heller att bli – någon humanitär katastrof, tack vare den helige faderns ansträngningar och de ansträngningar som görs av hela den katolska kyrkan, Europa, Kanada, USA, Sydamerika och Australien. Dit kraften i den katolska kärleken och universella solidariteten nått, vars hjärta och förespråkare är och förblir påven Franciskus, har ingen i Ukraina dött av köld, hunger eller av andra humanitära orsaker.

– Låt oss därför säga sanningen och tacka den helige fadern och alla katolska biskopar i världen för att Ukraina inte lämnats ensamt, och för det faktum att vi från Petri grav kan säga till Rom, Ukraina och till hela världen: Ukraina står! Ukraina kämpar! Ukraina ber!

Uppmanar till bön om fred
I onsdags träffade de deltagande biskoparna, ditresta från hela världen, påven Franciskus, som i ett uttalande efter det nästan två timmar långa mötet uppmanade alla kristna att tillägna oktober månad särskilt till bön för fred och försoning i Ukraina. I slutet av mötet anförtrodde påven Franciskus även biskoparna ”att han ber för ukrainarna varje dag i inför ikonen av jungfru Maria”, som storärkebiskop Shevchuk under sin tid som ärkebiskop i den ukrainska grekisk-katolska kyrkan i Buenos Aires 2009-2011 gav till dåvarande kardinal Bergoglio, innan han valdes till påve.

(Ukrainska grekisk-katolska kyrkan, Vatican News)