En låda apelsiner

Lena Einhorn, Norstedts, 2023

”Till minne av Joachim Marek Jakubowski, som gav mig förtroendet att förvalta hans berättelse.” Bokens första ord är samtidigt hyllning och innehållsförteckning. I En låda apelsiner har Lena Einhorn tecknat berättelsen om journalisten, författaren och kulturpersonligheten Jackie Jakubowskis (1951–2020) barn- och ungdom. Från uppväxten i polska Katowice till de första åren i Göteborg som judisk flykting undan den regimpådrivna antisemitismen som inleddes 1968.

Det första man som läsare kan reagera på är varför biografin tar formen av en roman. Behöver en berättelse som denna fiktionaliseras? Inom kort står det dock klart att en av bokens största styrkor ligger i hur fiktivt skriven den är. Det är en drömsk, närmast fragmentarisk berättelse som återges, där luckorna och tystnaderna är talande. Einhorn lyckas med ledighet och lugn men också djup och skärpa återge inte bara berättelsen om Jakubowski utan även den om efterkrigstidens Polen. Förintelsen, kommunismen och inte minst de personliga verkligheterna flätas tålmodigt ihop på ett sätt som både är ett starkt vittnesmål och en förtätad berättelse om Jakubowskis bakgrund och liv.

Ibland glittrar en facett till med stor styrka, som Halina, den katolska kvinna som hjälper ”Jasio” och hans far skräddaren Stanisław och som av ren omtanke i smyg börjar ta med Jasio till kyrkan. Spänningen – men också förståelsen – mellan judiskt och kristet liv hanteras här med stor precision. Med ytterst få undantag lyckas berättelsen undvika att tippa över i biografisk eller historisk informationsförmedling. I stället är det de små glimtarna ur ett människoliv som utgör skalan. Genom denna litenhet har Einhorn uträttat storverk. Detta är samtidigt en gripande roman och en hesped, ett griftetal, över en av våra stora svenska kulturpersonligheter.

Sebastian Selvén