Allt färre i Ungern uppger sig vara katoliker

Foto: Wikimedia Commons

I Ungern framhålls ofta det kristna arvet, landet har besökts två gånger av påven Franciskus och det är ett av få länder som uttalat hjälper förföljda kristna genom biståndet. Nya siffror visar dock att antalet ungrare som uppger sig tillhöra katolska kyrkan är på starkt tillbakagående.

Det är siffror från en folkräkning från hösten 2022, publicerade denna vecka, som visar att antalet ungrare som uppger sig tillhöra katolska kyrkan minskat markant. Av landets 9,6 miljoner invånare uppgav 2,6 miljoner att de är katoliker – under hälften så många som 2001 (5,3 miljoner) och markant färre än 2011 (3,7 miljoner). Även antalet som tillhör grekisk-katolska kyrkan i Ungern – en av de tjugotre öst-katolska kyrkor som utgör en del av den världsvida katolska kyrkan – har krympt, från 269 000 i folkräkningen 2001 till dagens 165 000.

Noteras bör att det bland frågorna inte var obligatoriskt att uppge trostillhörighet, och hela fyrtio procent svarade inte på just den frågan, jämfört med tjugosju procent i den tidigare folkräkningen 2011. Detta kan i sin tur ha haft grund i att även namn skulle uppges, vilket inte var fallet i tidigare folkräkningar där man deltog anonymt.

Övriga stora grupper bland dem som svarat på frågan om tro utgjordes av reformerta kalvinister (en av sex) och icke-troende (drygt en av fyra).

(The Pillar)