Församlingspräst i Gaza: telefonsamtal från påven

Foto: Det latinska patriarkatet i Jerusalem

Påven Franciskus hade i går tisdag ringt den katolske kyrkoherden i Gaza, fader Gabriel Romanelli, två gånger sedan stridigheterna bröt ut i helgen, för att höra om församlingsmedlemmarnas situation under de israeliska bombningar som nu pågår som svar på Hamas terrorattacker.

Påven Franciskus följer ständigt vad som händer i Gaza, och församlingsprästen fader Gabriel Romanelli, ursprungligen från Argentina, berättar att han har tagit emot två telefonsamtal från påven sedan i lördags. Själv är fader Romanelli än så länge fast i Betlehem men har ständig kontakt med de troende i församlingen i den Heliga familjens kyrka.

– Påven ringde mig bara för några minuter sedan. Han uttryckte sin närhet och bad.

Fader Romanelli säger att han ”tackade påven för hans vädjan om vapenvila och ett stopp på allt våld, all terrorism och allt krig.” Påven, tillägger han, ”ville visa sin närhet, och nu skulle han ringa församlingen direkt och min vikarierande kyrkoherde, för att hjälpa människor som har flytt till församlingen.”

–  Påve Franciskus ringde i måndags också, säger kyrkoherden och förklarar, att påven ville veta hur folket och församlingen hade det.

Vidare berättar kyrkoherden att man i församlingen tagit in över hundra församlingsmedlemmar och muslimska grannar för att ge skydd i den mån man kan.

(Vatican News, National Catholic Register)