Tolv präster utvisade från Nicaragua

Nicaraguas president Daniel Ortega. Foto: Wikimedia Commons

Tolv katolska präster, som suttit fängslade, har frigivits och skickats till Rom efter ett avtal med Vatikanen, enligt Nicaraguas regering.

De tolv hade varit fängslade efter olika anklagelser och sattes i går onsdag på ett plan för att tvångsförvisas till Italien, enligt ett uttalande från landets regering, ledd av president Daniel Ortega. Enligt uttalandet ska frigivningen ha varit ett resultat av ”produktiva samtal med Vatikanen”.

Regeringen i Nicaragua har sedan 2018 gått till hårt angrepp mot katolska kyrkan med förvisade ordenskommuniteter, nedstängning av radiokanaler och andra hinder för kyrkans verksamhet som följd. Påven diplomatiska sändebud i Nicaragua utvisades 2022, och i augusti förklarade presidenten jesuitorden olaglig, stängde det universitet jesuiterna drev och konfiskerade ordens tillgångar i landet.

Biskop Rolando Álvarez, som tidigare i år dömdes till tjugosex års fängelse efter anklagelser om bland annat korruption, ska enligt uppgift inte vara en av de tolv prästerna.

(Reuters, Vatican News)