Förgör de falska gudarna – Palmyra och kriget mot kulturarvet

Jesper Huon & Anders Rydell, Albert Bonniers förlag, 2023

Det är en journalistisk bragd att denna bok har blivit till! Islamiska statens förstörelse av den gamla handelsstaden Palmyra, i syfte att utplåna dess historia, har de båda författarna Jesper Huon och Anders Rydell lyckats skildra på ett berömvärt sätt.

Del I behandlar staden Palmyras historia, från Mesopotamien, fram till kolonialmakterna Frankrikes och Englands uppstyckning av Mellanöstern efter det osmanska imperiets sönderfall 1918, slutligen till Gulfkriget och Islamiska statens framväxt. Det är ingen torr akademisk framställning utan en närgången skildring av den senaste förstörelsen. I intervjuer med ögonvittnen, som överlevt IS-krigarnas brutalitet och sett deras omänskliga framfart, får man en uppskakande bild av hur en makt med våldsmonopol försöker utplåna historien och skapa ett slags År Noll som början på en ny världsordning.

Del II behandlar den Islamiska statens uppkomst och ideologi. Del III har som rubrik Utrensning, med ett viktigt kapitel, De eviga bildstriderna, som behandlar historiska försök att utplåna historien genom bokbål. Kejsar Shi Huangdi år 213 f.Kr., de isauriska kejsarnas bildstorm i Bysans på 700-talet och den protestantiska reformationens förstörelse av sakral konst på 1500-talet hade samma syfte: att utplåna det förflutna. Del IV med rubriken Smugglarna handlar om den svarta börshandeln med konst och artefakter, som världens muséer inte håller sig för goda att utnyttja. Del V, Bach i ruinerna, skildrar president Putins propagandabesök i Palmyra den 5 maj 2016, i ett försök att framställa Assadregimen som terroristernas fiende nummer 1.

Jag känner mig dock tvungen att varna för vissa avsnitt i boken. Intervjuerna med dem som sett den Islamiska statens brutalitet är nästan outhärdliga.

Sven Heilo