Helgon och maktspelare – Dag Hammarskjöld som politiker

Staffan Carlsson, Albert Bonniers Förlag, 2023

En sekulär påve – så beskrev Dag Hammarskjöld sin roll för den brittiske poeten W. H. Auden. Den verklige påven, Pius XII, stämde in: ”Ni är min världsliga motpart”, sade han när FN-chefen besökte honom 1958.

Dag Hammarskjölds Vägmärken öppnar dörren till hans andliga rum. Han citerar flitigt medeltida mystiker som Mäster Eckhart, Johannes av Korset, Thomas a Kempis. Samtidigt var han en skicklig spelare i den internationella storpolitiken, en världsledare som glänsande kunde formulera höga ideal, samtidigt som han i storpolitikens gyttjebrottning kunde bortse från principer om de låg i vägen.

Hur ska vi överbrygga klyftan mellan ideal och verklighet? Vi ser hur världen borde vara, men är ändå kvar i världen som den är. Om detta skriver Staffan Carlsson både lättillgängligt och engagerande. Det är ingen biografi, skriver han som själv varit diplomat och ambassadör i Budapest, London och Berlin. ”Det är yrkesmannen Dag Hammarskjöld under de sista femton åren av sitt liv som står i centrum.”

Som FN-chef fick Dag Hammarskjöld brottas med svårigheterna att överbrygga klyftan mellan ideal och verklighet. Han lyckades hantera uppgiften skickligare än de flesta. Hur gjorde han?

I boken skildras spännande och laddade berättelser om hur Hammarskjöld agerade i några av 1950- och 1960-talens stora världskriser: Suezkrisen och Kongokrisen. Förhandlingar med amerikanska presidenten, Sovjetledaren, kinesiska ledarskapet, afrikanska och europeiska regeringschefer, frigivning av amerikanska flygare tillfångatagna under Koreakriget och så vidare.

Det har skrivits många böcker om Dag Hammarskjöld. Staffan Carlssons är en av de mest läsvärda om man vill förstå Hammarskjölds sätt att tänka, handla och agera som politiker.

Andreas Carlgren