Communio – kommunionsånger för sön- och helgdagar

Redaktör: Anders Ekenberg, Veritas förlag, 2023

Att sjunga en gregoriansk antifon under kommunionen är ett bruk som varit det normala sedan de tidigaste noterade källorna om mässans musik. Som kyrkomusiker har jag länge använt kommunion­antifoner nästan varje söndag, antingen i deras ursprungliga form på latin, eller på svenska från hemsidan www.cantatorium.se. Nu har det kommit ännu en förträfflig resurs för att på svenska sjunga gregorianska antifoner under kommunionen, i form av denna bok sammanställd av fader Anders Ekenberg.

Boken är mycket väl genomarbetad, och erbjuder melodier till alla kyrkoårets söndagar och högtider. Melodierna är av varierande svårighetsgrad, men genom­gående mycket sångbara, och man märker tydligt fader Anders hantverksskicklighet i att både vara trogen de gregorianska förbilderna, och samtidigt anpassa dem till det svenska språkets särart. Materialet kan sjungas antingen av kören eller av en ensam försångare. Boken har en gedigen introduktion som kan underlätta sjungandet för den som inte är så van vid denna typ av sång, men som också bjuder på ny kunskap för den mer erfarne.

Ordet communio syftar oftast på den specifika kommunionantifonen för varje söndag och högtid, men fader Anders använder här uttrycket i en vidare bemärkelse. Han tar fasta på att liturgireformen öppnade för mer variation, och anpassar texterna när han menar att kommunionantifonernas givna texter inte är optimerade till kyrkoåret som det ser ut idag. Liknande material på andra språk har ofta valt att istället hålla sig till traditionen och använda den givna texten. Det går, med lite kreativitet, att i de flesta fall också här hålla sig till ”rätt” text när man sjunger ur denna bok.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla med ansvar för sång och musik i mässan: köp boken, och sjung communio!

Alexander Kegel