Tyskt ärkestift: nya regler för att få bukt med brist på gudföräldrar

Foto: Wikimedia Commons

Ärkestiftet Freiburg, ett av sju ärkestift i Tyskland, har nyligen publicerat nya regler, som ger församlingspräster större frihet när det gäller att hitta gudföräldrar till barn som döps. De nya reglerna ska underlätta bristen på lämpliga gudföräldrar, något som blivit allt mer uppenbart i ärkestiftet.

Kungörelsen från ärkestiftets ledning med nya, mer flexibla regler som träder i kraft efter nyår, publicerades nyligen. Bakgrunden förklaras vara, att det blir allt svårare för föräldrar att hitta lämpliga gudföräldrar till sina barn, något som kyrkoherdar ska ha rapporterat om en längre tid.

Enligt kyrkolagen, den så kallade kanoniska lagen, finns vissa kriterier för gudföräldrar vid ett dop: en ålder på minst sexton år, medlemskap i katolska kyrkan och att ha tagit emot konfirmationens sakrament. En icke-katolsk kristen kan medverka som dopvittne om det också finns en katolsk gudförälder. Även ett dop helt utan gudföräldrar är möjligt, men bara om ”det gäller ett konkret fall, där både präst och de som ansvarar för personen som ska döpas inte lyckats hitta någon som kan vara gudförälder vid dopet”. I de fallen är den som är närvarande vid dopet vittne till sakramentet utan att vara gudförälder eller dopvittne.

Även ortodoxt troende

De nya reglerna i ärkestiftet Freiburg ger kyrkoherdar, och präster som agerar i deras ställe, mandat att tillåta att icke-katolska kristna blir dopvittnen om lämplig katolsk gudförälder inte går att hitta, utan att en katolsk gudförälder behöver närvara. Dessutom tillåts troende från icke-katolska östkyrkor, det vill säga orientaliska och ortodoxa kyrkor, ensamma vara gudföräldrar utan en katolsk gudförälder. De nya reglerna i ärkestiftet tydliggör också att någon som lämnat sin kyrka eller samfund inte får tillåtas vara gudförälder eller dopvittne.

(katolisch.de)