Fortsatta spänningar inom katolska kyrkan i Kina

Kardinal Stephen Chow. Foto: Wikimedia Commons

Ärkebiskopen av Peking kommer senare denna månad att besöka Hong Kong i vad som beskrivs som ett försök att förbättra relationerna mellan de två stiften.

Överhuvudet för den statskontrollerade katolska kyrkan i Kina, ärkebiskop Joseph Li Shan av Peking, kommer nästa vecka att under fem dagar besöka Hong Kong och dess biskop Stephen Chow, som upphöjdes till kardinal tidigare i höstas. Besöket ses som ett försök att överbrygga meningsskillnader mellan den statskontrollerade katolska kyrkan och den mer självständiga delen av katolska kyrkan i Kina, som till stora delar återfinns i Hong Kong.

Hård kritik mot avtal

Ärkebiskop Li Shan är även ordförande för det kinesiska patriotiska katolska sällskapet, den sammanslutning av präster och biskopar inom katolska kyrkan i Kina som får stöd av staten och som tillser att katolska kyrkan i landet verkar i enighet med kommunistpartiets politiska principer. Hans planerade besök har väckt kritik, inte minst mot bakgrund av avtalet mellan Vatikanen och Kina från 2018, som kom till för att reglera biskopsutnämningar i landet, men som visat sig vara tämligen tandlöst. Bland annat har hård kritik mot besöket kommit från den tidigare kardinalen i Hong Kong, biskop Joseph Zen, som även är öppet kritisk mot avtalet. Många fruktar också att man i Peking allt hårdare försöker kontrollera katolska kyrkan i Hong Kong, där sexton procent av invånarna är katoliker.

Kardinal Chow blev i april den första biskop från Hong Kong på nära trettio år som besökte Peking, och han har sedan han utnämndes till biskop av Hong Kong 2021 uttalat att han ser förbindelsen och kommunikationen mellan kyrkan i Hong Kong och den i fastlandskina som en prioritet.

(The Tablet)