Allt fler katolska präster i USA anser sig vara konservativa

Foto: Wikimedia Commons

Vad som tros vara den största studien bland katolska präster i USA på femtio år visar, att präster som anser sig vara ”progressiva” i stort sett inte längre finns bland dem som nyligen blivit prästvigda.

En överväldigande majoritet som anser sig vara ”konservativa” eller ”ortodoxa”. Det är vad rapporten från The Catholic University of America i Washington D.C. visar, efter att man ytterligare analyserat en studie av över tretusen femhundra katolska präster från nära tvåhundra stift i USA. Studiens första del offentliggjordes för ett år sedan, och visade då bland annat att en ansenlig del uppgav sig ha problem som gällde utbrändhet, var oroliga över att bli felaktigt anklagade för felagerande eller inte fullt ut litade på sin biskop.

Nu har samtliga svar analyserats tillsammans med de djupintervjuer, som också gjordes som en del av undersökningen. Klart framkommer att präster som beskriver sig själva som ”progressiva” eller ”liberala” i stort sett försvunnit bland de yngre prästerna, och att över åttio procent av dem som prästvigts efter 2020 beskriver sig som ”konservativa/ortodoxa”.

Stora åldersskillnader

”I stora drag har andelen präster som ser sig själva som politiskt ”liberala” eller teologiskt ”progressiva” stadigt minskat sedan Andra Vatikankonciliet och är nu i stort sett utraderad” slår man fast i den i dagarna publicerade rapporten, där studiens resultat analyseras. ”Ingen som prästvigts efter 2020 beskriver sig som `väldigt progressiv´ ”, skriver man vidare.

I rapporten framkommer att åttiofem procent i den yngsta åldersgruppen anser sig vara teologiskt ”konservativ/ortodox” eller ”mycket konservativ/ortodox” medan resten uppger att de befinner sig ”i mittfåran”. I rapporten ställs denna andel i kontrast till dem som prästvigdes i slutet av 1960-talet, där nära sjuttio procent uppger sig vara något eller mycket ”progressiv”. Vattendelarna för de två kontrasterande grupperna uppges vara Andra Vatikankonciliet, varefter många mer progressiva präster vigdes, respektive 2002, när sexuella övergrepp inom kyrkan i USA på allvar började uppdagas.

Vill vara del av något större

Fader Carter Griffin, rektor vid Johannes Paulus II:s seminarium i Washington D.C., påpekar att de flesta unga seminarister, som beskriver sig själva som ”ortodoxa”, inte nödvändigtvis dras mot det mer traditionella utan att de helt enkelt vill vara del av något större, predika Evangelium och tjäna fattiga i total trohet mot kyrkan.

– Ingen vill ge sitt liv för ett frågetecken. De män som nu svarar på kallelsen att bli präst är män som verkligen älskar Herren och älskar kyrkan. De är övertygade om att Han grundat kyrkan, och det finns inte alls någon instinkt hos dem att tro något annat än det som kyrkan tror, och att undervisa det som kyrkan lär.

– Många av dem har sett effekterna av sekularisering och materialism bland sina jämnåriga. De vill vara de människor, som hjälper att bringa ljus, glädje och hopp tillbaka till en värld som verkar ha förlorat detta.

Förmåga att leda

Fader Bryce Sibley, formationskoordinator vid Notre Dame-seminariet i New Orleans, säger till Catholic News Agency att undersökningens resultat inte förvånar honom.

– Jag observerar att det man längtar efter är säkerhet och tydlighet i en värld där allt verkar vara så flytande, så kaotiskt och så osäkert.

Samtidigt är fader Bryce Sibley i sin undervisning mån om att understryka vikten av att inte bara forma seminaristerna intellektuellt utan också ge dem verktyg att göra dem effektiva kommunikatörer och herdar för dem de kommer att tjäna.

– Vi behöver präster som kommer att behöva inte bara känna till sin teologi och kunna predika, utan som också kan leda en församling och leda en flock.

(Catholic News Agency)