Lekmannaultimatum mot biskop i Schweiz

Jesuitenkirche i central Luzern. Foto: Wikimedia Commons

Lekmannaorganisationen i den schweiziska kantonen Luzern ställer ett ultimatum till sin biskop: ändras inte kyrkans ”homofobiska sexualmoral som är anti-liv” kommer man att behålla kyrkoskatten inom organisationen.

Katolska kyrkan i Schweiz har en unik struktur. I alla utom två av landets tjugosex kantoner, som på många områden åtnjuter stor självständighet, finns en så kallad Landeskirche, som representerar de lokala församlingarna samt ansvarar för att samla in och distribuera kyrkoskatten, då kantonerna har olika skattesystem. Alla Landeskirchen är egna juridiska enheter och styrs av en vald synod, som i Luzern utgörs av hundra medlemmar som möts två gånger varje år.

I veckan kungjorde Luzerns Landeskirche ett beslut som med stor majoritet röstats igenom: att hålla inne den kyrkoskatt, som annars betalas till det lokala stiftet Basel, där Luzern ingår, såvida biskopen inte går med på vissa krav, däribland att ändra det man kallar ”homofobisk sexualmoral”. Totalt har organisationen ställt fem krav på biskop Felix Gmür av Basel, krav som till största delen går ut på att tackla den pågående krisen inom katolska kyrkan i Schweiz vad gäller sexuella övergrepp, efter att det i höstas i en rapport framkommit hundratals utsatts för övergrepp inom kyrkan sedan 1950 och att ett antal biskopar i landet nu utreds av Vatikanen för hur de agerat. Kraven omfattar också att ”vända sig bort från homofobisk sexualmoral som är anti-liv, och att utan restriktioner erkänna frihet vad gäller partnerskap, även för dem som är anställda av kyrkan”, vilket syftar till de krav på kyrkligt anställda, som för ett år sedan togs bort av katolska kyrkan i Tyskland.

Håller inne fem miljoner kronor
Enligt den antagna motionen reserverar sig synoden för rätten att hålla inne en del av kyrkoskatten till stiftet motsvarande drygt fem miljoner kronor, om kraven inte tillgodoses.

Diakon Urs Corradini, diakon i distriktet Entlebuch, som inte röstade för förslaget, är kritisk.

– Att hota biskopen med att hålla inne bidrag, om han inte går med på vissa krav, får det till att bli så att biskopen tar emot synodens befallningar. Det är inte så katolska kyrkan fungerar, speciellt inte om hon vill vara synodal.

(The Pillar, katolisch.de)