Alla dessa barn

Milena Bergquist, Natur&Kultur, 2023

Boken utspelar sig åren efter Första världskriget, 1918–1920, och handlar om ett svårt ämne: hur barn påverkas efter ett krig. Ett dussintals barn åkte efter kriget från Österrike till Sverige, vilket i allmänhet varit mindre känt. Författaren har valt att ha Stefan Zweig som medvandrare och låter hans roman Världen av igår vara med som en slags kommentar till tiden som skildras. Zweigs roman skrevs 1941, utgavs efter hans död och behandlar samma miljöer i Wien. Bergquist nämner också Joseph Roths böcker, som skickligt skildrade dubbelmonarkins avslutning och skapar en brygga till hennes egen berättelse.

Författaren förmedlar hur det var att vara barn i en brytningstid, före mellankrigstiden som utvecklades till ett nytt krig 1939. Författaren har använt sin egen mormors berättelse – ett av de österrikiska barnen som kom hit till Sverige – och låter den ge röst åt det kollektivt upplevda, åt alla de kända och okända barnen som fick uppleva detta. Sofia Nybloms bok Barnen i klostret utspelar sig under samma tid, har lite andra perspektiv och handling men förmedlar delvis samma känsla av tid i förändring.

Bergquist verkar ha lagt stor möda på att återskapa stämningar från tiden i fråga. Man förstår att hon har gjort gedigen forskning, läst mängder av dokument, böcker och annat i relation till krigsslutet. Resultatet har blivit en kraftfull skildring som inte lämnar någon oberörd och som skildrar en förfluten tid som är viktig för oss alla att minnas. Det är nu över hundra år sedan den tid då boken tar sin början, och de flesta som är med i den är avlidna. Boken blir ett äreminne över dessa liv.

Daniel Lange