Påven kritisk mot den synodala vägen i Tyskland

Foto: © Synodaler Weg/Maximilian von Lachner

Påven Franciskus har i ett brev som svar till fyra kvinnor i Tyskland, tidigare engagerade i den synodala vägen, uttalat att katolska kyrkan i Tyskland riskerar att lämna den universella kyrkans väg.

Moralteologen Katharina Westerhorstmann, teologen Marianne Schlosser, filosofen Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz och skribenten Dorothea Schmidt, fram till i februari aktiva inom den synodala vägen i Tyskland, skrev i början av november till påven för att uttrycka sin ”oro” över utvecklingen av samtalsprocessen den synodala vägen i Tyskland. Påven Franciskus svarade dagarna senare i ett brev, offentliggjort i går, där han erkänner att även han är oroad ”för de många konkreta steg som nu har tagits av stora delar av denna lokala kyrka som hotar att flytta sig längre och längre bort från den universella kyrkans gemensamma väg”. Det är första gången påven personligen i skrift uttryckt sin skepsis över den synodala vägen, något han dock ett flertal gånger redan gett uttryck för i bland annat intervjuer.

Oro över synodsråd

Diskussionerna inom den synodala vägen har skett framför allt under ett antal möten, under vilka över tvåhundra delegater, både biskopar, präster och lekfolk, har fört samtal med fokus på frågor som välsignelse av samkönade par, förändringar i kyrkans morallära, prästers celibat, bekämpning av övergrepp inom kyrkan samt kvinnors roll i katolska kyrkan, med särskild uppmärksamhet på en kvinnlig diakoni och möjligheten till prästvigning av kvinnor. Ambitionen inom den synodala vägen är att upprätta ett permanent synodsråd för katolska kyrkan i Tyskland, där lekfolk och biskopar tillsammans ska fatta beslut om kyrkans ledning. Rådet är tänkt att utgöras av landet tjugosju stiftsbiskopar och fyrtiosju andra delegater, men åtta av biskoparna valde att inte komma på det första mötet, som hölls 10-11 november. Under mötet beslöts att två-tredjedelars majoritet ska räcka för kommande beslut, vilket betyder att biskoparna utan problem kan bli nedröstade.

De fyra kvinnorna, som alla trätt ifrån uppdraget i den synodala vägen, skriver att de är särskilt oroade över idén att inrätta ett beslutsfattande synodsråd. Med hänvisning till detta betonar påven i sitt brev att ett sådant organ, ”som det beskrivs i texten i fråga, inte kan förenas med den katolska kyrkans sakramentala struktur”. Han påminner vidare om att etableringen av ett permanent, synodalt råd ”har förbjudits av Heliga stolen med ett brev daterat den 16 januari 2023, specifikt godkänt av mig”.

I sitt brev påminner påven även om sitt brev till lekfolket i Tyskland, publicerat den 29 juni 2019, där han uppmanade ledarna för kyrkan i Tyskland att gå den rätta vägen. Detta brev nämndes också i ett yttrande från Heliga stolens den 21 juli 2021, som klargjorde att den synodala vägen inte kan fatta läromässiga beslut. Påven skriver vidare i sitt brev att han fortfarande är övertygad om att ”Herren kommer att visa oss vägen”.

”I stället för att söka ’frälsning’ i ständigt nya kommittéer och diskutera samma frågor med viss självtillräcklighet, ville jag i mitt brev till Guds pilgrimsfolk i Tyskland betona behovet av bön, bot och tillbedjan, och inbjuda till att öppna och gå ut för att möta våra bröder och systrar, särskilt dem som är övergivna på tröskeln till våra kyrkor, på gatorna, i fängelser och sjukhus, torg och städer.”

Påven avslutar sitt brev med att tacka de fyra för deras ”vittnesbörd i tron” och ber dem om att ”fortsätta att be för mig och för vår gemensamma uppdrag för enhet”.

(Vatican News, The Pillar)

Läs hela påvens brev >>