Vatikanen drar röd linje i brev till Tysklands biskopar

Foto: Wikimedia Commons

I ett tresidigt brev till biskoparna i katolska kyrkan i Tyskland drar Vatikanen en tydlig röd linje vid prästvigning av kvinnor och kyrkans lära om homosexuella handlingar.

Det är i ett nytt brev till de katolska biskoparna i Tyskland som kardinal Pietro Parolin, Heliga stolens statssekreterare, skriver att frågor om prästvigning av kvinnor och ändringar i kyrkans lära om homosexuella handlingar inte kan bli föremål för diskussion under kommande möten i Vatikanen med delegater från den synodala vägen, vilka är planerade i januari, april och juli nästa år. ”Den lokala kyrkan har ingen möjlighet att ha en annan uppfattning”, skriver kardinalen i brevet, som är daterat den 23 oktober och publicerades av tidningen Die Tagespost förra veckan.

”Disciplinära konsekvenser”

I brevet, som är adresserat till den tyska biskopskonferensens generalsekreterare Beate Gilles, påminns biskoparna också om potentiella ”disciplinära konsekvenser”, för dem som medvetet går emot kyrkans lära. Vidare skriver kardinal Parolin att ”när man tänker på den riktning som den synodala vägen i Tyskland tagit, så måste man i första hand inse att den universella synodala vägen just nu är under pågående, sammankallad av den Helige fadern” och att det därför är ”nödvändigt att respektera den universella kyrkans väg för att undvika intrycket att parallella initiativ pågår”.

I brevet påminns de tyska biskoparna om att påve Franciskus upprepade gånger ”uttryckligen” bekräftat att kyrkan inte har ”någon som helst auktoritet att prästviga kvinnor”. Vad gäller kyrkans lära om homosexuella handlingar skriver kardinal Parolin att ”även om man erkänner att det rent subjektivt kan finnas olika faktorer som leder till att vi inte ska döma människor, ändrar detta inte på något sätt hur man värderar den objektiva moralen i dessa handlingar”.

(National Catholic Register, The Pillar)