Den katolska kyrkoherden i Gaza: ”Det är väldigt svåra tider”

Foto: Latinska patriarkatet i Jerusalem

I en ny intervju berättar kyrkoherden i Gazas enda katolska församling, fader Gabiel Romanelli, hur församlingslivet fortgår trots de ständiga striderna mellan Israel och Hamas.

Sedan kriget började har hundratals kristna och andra civila i Gaza tagit sin tillflykt i Den heliga familjens församling, som ligger i norra Gaza. Fader Gabriel Romanelli, som ursprungligen är från Argentina och har varit i församlingen i sex år, berättar att trots att det råder ”chock och förstämning” bland de kristna i Gaza, har de troende full tillit till Guds gudomliga beskydd. Han råkade själv befinna sig i Jerusalem när Hamas anföll Israel och har ännu inte haft möjlighet att ta sig tillbaka, utan håller ständig kontakt med församlingen som omfattar runt hundratrettiofem medlemmar, däribland ett antal präster och ordensfolk.

Gazas kristna beslöt på ett tidigt stadium i konflikten att stanna i Gaza och söka skydd i församlingslokalerna, berättar fader Romanelli. Efter att en ortodox grannförsamling i slutet av oktober träffades av missiler, då arton människor omkom, sökte sig ännu fler till hans församling, som just nu inhyser runt sexhundra människor.

– De stora församlings- och skolarrangemang vi bruka arrangera runt jul kommer inte att hållas i år, utan vi tänker mer på det andliga planet. Jesu födelse står i centrum för vårt firande, och vi försöker hålla olika andliga aktiviteter för församlingsmedlemmarna, så de kan förbereda sig andligt för Jesu födelse i hjärtat.

Aktiv församling

Fader Romanelli berättar att församlingen, trots det ringa antalet medlemmar, är både aktiv och engagerad. Det firas två mässor och hålls rosenkransbön varje dag, och eukaristisk tillbedjan och olika aktiviteter ordnas regelbundet. Tre av Gazas fem kristna skolor drivs av församlingen, och de har elever med både kristen och muslims bakgrund.

Intervjun avslutas med att fader Romanelli uppmanar kristna – inte bara i Gaza – att återvända till trons pelare.

– Vi behöver läsa och meditera över Guds ord, vi behöver gå till eukaristisk tillbedjan, och vi behöver gå till bikt.

– Kristna i Gaza är fokuserade inte bara på det som kan döda kroppen utan i stället på det som kan döda själen. Vi behöver andligt helande. Vi glömmer att vi kan dö andligen, men det finns en lösning på allt: bikt och ånger. Vi borde förnya vårt andliga liv genom bikt, bot och ånger.

(Catholic News Agency)