Ännu ett stift i Italien frångår gudföräldrar

Foto: Wikimedia Commons

Gudföräldrar har förlorat sin pastorala uppgift som kristna förebilder. Det menar biskopen i det italienska stiftet Massa Carrara-Pontremoli, den senaste i raden som på försök pausar bruket med gudföräldrar för dop och konfirmation i sitt stift.

Inga gudföräldrar i samband med dop och konfirmation under 2024, 2025 och 2026. Så lät i korta ordalag kungörelsen från biskop Mario Vaccari, som publicerades den 3 december. I och med beslutet, som träder i kraft den 7 januari, sällar han sig till raden av de andra stift i Italien, där det tagits liknande beslut för att komma fram till hur man på bäst sätt ska kunna återinföra gudföräldrars och konfirmationsfaddrars verkliga syfte.

I sitt dekret skriver biskopen att han tagit beslutet då förändrade sociala samband har fått familjer att prioritera ”känslomässiga band eller goda sociala förhållanden” framför det pastorala, när de väljer gudföräldrar. Detta, skriver han, reducerar rollen för gudföräldrarna i barnets kristna liv till ”en simpel, liturgisk närvaro”. Det kan också, menar biskopen, leda till ”öppen motsägelse” mellan kraven från kyrkans sida, när det gäller att välja gudförälder, och ”kraven från familjerna”.

Beslutet, som är ad experimentum (på försök) gäller såväl barn- och vuxendop, konfirmation av ungdomar och vuxna som upptagning i kyrkan. Under tiden kommer stiftets liturgiska och kateketiska nämnder tillsammans med pastoralrådet att undersöka ”möjliga nya former av ledsagning som kan föra tillbaka och återställa [gudföräldrars och faddrars] sanna kyrkliga betydelse”

(Catholic News Agency)