Vatikanen upplöser Marko Rupniks kommunitet

Foto: Wikimedia Commons

I en kungörelse offentliggjord i fredags meddelar Vatikanens dikasteri för gudsvigt liv och gemenskaper för apostoliskt liv att den kommunitet som före detta jesuiten Marko Rupnik startade i slutet av 1980-talet kommer att upplösas.

Det var ärkestiftet Ljubljana i Slovenien, som förra veckan meddelade systrarna i Loyola-kommuniteten att den kommer att stängas ”på grund av allvarliga problem gällande hur auktoritet utövas och hur man lever tillsammans”. Kommuniteten grundades för över trettio år sedan av dåvarande jesuiten Marko Rupnik, som sedan dess anklagats för att under trettio år ha begått sexuella övergrepp mot åtminstone tjugofem av kommunitetens kvinnliga medlemmar och som tidigare i år som en konsekvens uteslöts ur jesuitorden, Jesu Sällskap.

Enligt kungörelsen, som kommunitetens medlemmar fick dagen innan den offentliggjordes, och som är daterad till 20 oktober, ska kommuniteten upplösas inom ett år. Loyola-kommuniteten grundades 1991 av dåvarande jesuitprästen Marko Rupnik tillsammans med syster Ivanka Hosta, som var systrarnas andliga ledare fram till tidigare i år, då hon förflyttades till ett kloster i Portugal som straff för hennes misstänka roll i Rupniks övergrepp, och som förbjudits att under tre år ha kontakt med kommunitetens medlemmar. En kanonisk process för att reda ut Rupniks övergrepp kommer också att påbörjas.

Kända mosaiker

Marko Rupnik var Loyola-kommunitetens kaplan till 1993, då han plötsligt bröt upp och begav sig till Rom, tillsammans med ett antal av kommunitetens kvinnliga medlemmar. Där grundade han Aletti Center, en skola för konst och teologi, där han också skapat många av de kyrkomosaiker, som gjort hans namn välkänt inom kyrkan. Rupnik har även anklagats för övergrepp på ett antal gudsvigda kvinnor vid Aletti Center.

(Catholic News Agency, Crux)