I den Helige Andes skola

Jacques Philippes, Catholica, 2023

Som titeln annonserar handlar detta om en slags lärobok, en manual med samma konkreta tilltal som vi känner igen från Jaques Philippes tidigare böcker. I yttre mening är detta en liten och kort bok, men som på författarens typiska vis ändå visar sig vara mycket innehållsrik.

Bokens syfte är att göra oss uppmärksamma på det som här kallas ”ingivelser”, alltså att i det virrvarr av tankar, känslor, impulser och infall som genomströmmar vårt inre känna igen ett tilltal från Gud. ­Pedagogiskt sammanfattas detta av bokens tre kapitel vilkas titlar i tur och ordning lyder:

Helighet är Andens verk; Hur man befrämjar uppkomsten av ingivelser och Hur man vet att en ingivelse kommer från Gud.

Bokens trösterika utgångspunkt är att vår helgelse inte är avhängig våra ansträngningar, att efter på förhand högt uppsatta ideal uppnå perfektion. I stället menar Philippe att allt handlar om Guds nåd och vår öppenhet inför den. I texten framstår också en Gud som önskar vårt samarbete, och som alltid söker oss i våra unika omständigheter och förutsättningar. Som Philippe skriver: ”det finns lika många former av helighet […] som det finns människor. Var och en är absolut unik inför Gud.” Ett litet appendix, med vackra texter av främst Louis Lallemant och Frans de Sales, avslutar boken och ger den samtidigt en viss teologisk kontext.

Detta gör en tilltalande bok, väl rotad i en kyrklig mittfåra och som tål att läsas många gånger. Den konkreta och enkla framställningen, som ofta öppnar stora djup, är präglad av en sympatisk vardagsklokhet med djupa själavårdande insikter. Boken kan rekommenderas varmt till var och en som söker en praktisk andlig vägledning.

Per Nyström