Mass in 40 parts

Alessandro Striggio m.fl., I Fagiolini, dir. Robert Hollingworth (Coro COR16199)

”Julmusik” som repertoar är ganska begränsad. Det mesta är hört otaliga gånger, och ”julskivor” återkommer varje år på listorna, ofta med samma inspelningar år efter år. Och ändå finns det så mycket mer musik som lämpar sig för högtiden.

Till exempel Alessandro Striggios (1536–1592) fantastiska körverk Ecce beatam lucem, ”Se det saliga ljuset”, skrivet på 1560-talet och för första gången avsett för en dramatisk masseffekt med sina hela 40 stämmor! De himmelska härskarorna ekar ur rymden när rösterna får stöd av renässansinstrument som violiner, violor och basar, flöjter i sopran, alt, tenor och bas, renässansblåsinstrument som är släkt med kornett och säckpipa, skalmeja och dulcian, harpa och lirone, renässansluta och naturligtvis orgel.

Det är dikter av Paulus Melissus, nederländsk humanist, som är textunderlag till Striggios mäktiga motett. På samma melodi bygger också hans Missa Ecco si beato giorno, likaså för 40. Hymnen är en extatisk vision av det nya Jerusalem, med Treenigheten i universums mitt och omgivet av kristna helgon och den hebreiska bibelns patriarker och profeter, inklusive kung David som prisar Gud med sin röst och sin harpa.

Båda verken, och några till av Striggio, finns inspelade i en nyutgåva med engelska I Fagiolini. Var och till vilket festligt ögonblick de är skrivna är inte säkert känt. Striggio var florentinare och hovman hos Cosimo I d’Medici, men rörde sig över flera länder och gjorde sina verk kända.

Vi sidan av Striggio rymmer skivan ett annat mäktigt körverk: engelsmannen Thomas Tallis Spem in Alium, likaså ett verk för 40 stämmor.

Högtidlig kyrkomusik i stort format får återge änglakören över Betlehems herdar på denna engelska inspelning, som kontrast till de mer intima tonerna kring krubban med det nyfödda barnet.

Kaj Engelhart