Allt fler präster och ordensfolk fängslas, kidnappas eller mördas

Foto: Wikimedia Commons

Tretton präster och en ordensbroder mördade, och runt hundratjugo arresterade eller kidnappade. Det är det dystra facit den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need målar upp för 2023.

Auktoritära regimer slår allt hårdare ner på katolska kyrkan, och antalet arresterade präster och ordensfolk ökar. Totalt blev hundratrettiotvå präster och ordensfolk arresterade, kidnappade eller mördade under 2023, en ökning från hundratjugofyra under 2022.

Nicaragua och Belarus leder enligt Aid to the Church in Need listan på de länder där präster och ordensfolk fängslas eller sätts i husarrest som straff för att katolska kyrkan protesterat mot brott mot mänskliga rättigheter eller påtalat orättvisor. Enbart i Nicaragua arresterades eller häktades fyrtiosex präster under 2023, och ett antal ordensfolk har antingen förvisats eller vägrats inresa efter att ha befunnit sig på resa i utlandet. Biskop Rolando Alvarez, som arresterades 2022 och senare dömdes till tjugosex års fängelse är fortsatt fängslad, och i slutet av december arresterades ännu en biskop, Isidoro de Carmen Mora Ortega av stiftet Siuna, för att tidigare samma dag ha bett för biskop Alvarez under en mässa. Andra länder som står med många fall ut är Nigeria och Haiti.

Aid to the Church in Need betonar att siffrorna endast utgörs av fall som bekräftas; fler fall kan ha förekommit, framför allt i Kina och i delar av Afrika med dålig kommunikation. Listan gäller även endast fall som har att göra med förföljelse – präster och ordensfolk som gjort sig misstänkta till eller dömts för brott räknas inte med.

(Aid to the Church in Need)