Nya siffror: Förföljelsen av kristna allt värre

Organisationen Open Doors, som arbetar för att uppmärksamma förföljelsen av kristna, har i dag publicerat sina nyaste rapport. Siffrorna är tydliga: situationen för kristna blir på många håll allt värre.

Trehundrasextiofem miljoner av världens kristna förföljs, och våldet mot kristna ökar i omfång och intensitet. Det visar Open Doors årliga rapport, World Watch List, som redogör för de femtio länder där förföljelse och diskriminering av kristna är som värst.

– Utvecklingen har varit enorm de senaste tio åren, säger Peter Paulsson, Open Doors Sveriges generalsekreterare.

Liksom föregående år är det Nordkorea som intar första plats på listan, som rangordnar de länder där det är svårast att bekänna och utöva kristen tro. Listan baseras på nivån av våld, graden av statliga restriktioner och summan av social fientlighet mot kristna och sammanställs utifrån omfattande forskning, uppgifter från organisationens fältarbetare och deras lokala nätverk samt utlåtanden från externa experter och analytiker.

Afrika söder om Sahara allt värre

Enligt Open Doors var över åttiotvå procent av alla kristna som dödades på grund av sin tro under förra året från Nigeria, som intar sjätte plats listan. Därmed fortsätter Afrika söder om Sahara att utan tvekan vara den region i världen, där flest kristna dödas för sin tro. Andra länder i området som återfinns på listan är Etiopien (plats 32) där antalet attacker på kyrkor och skolor har ökat kraftigt. Det har även skett en stark ökning av antalet företag, ägda av kristna, som bränts, plundrats eller konfiskerats i Burkina Faso (plats 20) och Centralafrikanska republiken (plats 28).

– Det religiöst motiverade våldet fortsätter att öka och intensifieras i området. Afrika söder om Sahara är det område i världen med störst tillväxt av islamistiska grupper, som utnyttjar ostabila länder över hela kontinenten, förklarar Peter Paulsson.

Minst fyratusen sexhundra kristna dödades på grund av sin tro i arton av de tjugosex länder söder om Sahara som finns med på listan, och hela femton av dem uppnådde maxpoängen på Open Doors ranking av våld i olika former.

– Radikal islamist och totalitära regimer är ett stadigt växande hot mot kristna söder om Sahara, och om dessa två problem förblir okontrollerade, kommer de kristna att på sikt tvingas bort från sina hem och byar. Regeringarna inom regionen måste vidta effektiva åtgärder för att möta det ökande inflytandet från jihadister och prioritera skyddet av dem som drabbas av angrepp. Annars kommer kristna samhällen som tidigare blomstrat att försvinna helt, säger Frans Veerman, direktor för World Watch Research, den enhet inom Open Doors som tar fram World Watch List.

Ökat våld i Indien

I arbetet med listan noterar Open Doors att antalet attacker ökat markant, globalt sett.

– Antalet rapporterade attacker mot kyrkor och kristna institutioner är det högsta någonsin. Det här är en tydlig eskalering av en utveckling som har pågått under flera år, i framför allt Kina, Indien och Nigeria, säger Peter Paulsson.

Från Indien, där antalet kristna som dödats för sin tro niofaldigades under 2023, rapporteras bland annat om en händelse i delstaten Manipur i nordvästra Indien i maj 2023, som började som en etnisk konflikt men fick en religiös dimension när kristna blev den mest utsatta måltavlan. Totalt dödades hundrasextio kristna och tusentals tvingades fly efter att deras hem satts i brand. Bland annat spreds en skrämmande video som visar hur två kvinnor ur kuki-stammen, där en övervägande del är kristna, tvingas gå nakna framför en antastande mobb. Open Doors citerar den katolske ärkebiskopen Dominic Lupon av Imphal, Manipurs huvudstad, som berättar att det under kravallernas första två dygn förstördes tvåhundrafyrtionio kyrkor.

 

World Watch List 2024:

  • 4 998 kristna i världen dödades på grund av sin tro. Open Doors uppskattar att antalet är betydligt högre eftersom många fall inte rapporteras.
  • En sjufaldig ökning av antalet rapporterade attacker på kyrkor, kristna skolor och sjukhus till 14 766.
  • Antalet kristna som misshandlats eller hotats ökade till 42 849 fall.
  • Attacker mot bostäder ökade till 21 431.
  • Antalet kristna som tvingades fly från sina hem mer än fördubblades till 278 716.

Läs hela World Watch List 2024 här >>