Afrikansk kardinal tog fram nej till välsignelser med påven personligen

Kardinal Fridolin Ambongo, ärkebiskop av Kinshasa

Fiducia supplicans, Vatikanens uttalande om välsignelse av ”irreguljära” par, fortsätter att ge upphov till turbulens. Kardinal Fridolin Ambomgo Besengu, ordförande för de afrikanska biskopskonferenserna, berättar i en intervju hur kontinentens ”nej” till dokumentet förhandlades fram direkt med påven.

De afrikanska biskoparna har varit tydliga med sitt avståndstagande till välsignelse av homosexuella par i kölvattnet av Fiducia supplicans (”I förtroendefull bön”). I en intervju berättar deras företrädare kardinal Fridolin Ambongo, ärkebiskop av Kinshasa, hur kontinentens samlade protest framfördes till, och accepterades av, påve Franciskus.

– När vi tog emot Fiducia supplicans den 18 december gick en chockvåg genom Afrika. Vi förstod inte vad som hände. Reaktionerna började, och jag skrev till alla biskopskonferenser. De skrev tillbaka, och jag sammanfattade allt.

Kardinalen berättar hur han sedan skrev ett långt brev till påven, inte bara som ordförande för Afrikas biskopskonferenser utan ”som hans rådgivare, en av de nio kardinaler som samarbetar med påven för reformeringen av kyrkan”. Han reste sedan till Rom för att träffa påve Franciskus, och gav allt som skrivits till en av påvens sekreterare. Samma dag fick han träffa påven.

– Han var väldigt ledsen. Han var den första att lida efter alla reaktioner från hela världen. Han är en människa. Jag kom överens med honom för jag sade, att lösningen inte är att skicka dokument till oss med teologiska eller filosofiska definitioner av välsignelser. Folk är inte intresserade av det. Vi behövde lugna de troende och han, som herde, var tagen av situationen.

Påven satte kardinal Ambongo i förbindelse med ordföranden för dikasteriet för trosläran, kardinal Fernández, och de satte sig ner nästa dag.

– Med prefekten [Fernández], mig framför en laptop och en sekreterare, som skrev ner allt, skrev vi ner ett dokument. Vi förberedde texten i dialog med påven, och ringde honom då och då för att komma överens om formuleringarna. Jag skrev under, prefekten skrev under, och dokumentet är nu arkiverat med titeln No to the blessing of homosexual couples in the Catholic Churches.

– Vi har gjort detta för att förklara vår situation i Afrika, och vi gör det i en ande av gemenskap med påven och prefekten för dikasteriet för trosläran. Men i Afrika går det inte att välsigna homosexuella par. Inte alls.

Kardinalen betonar i intervjun att det är självklart att välsigna enskilda homosexuella.

– Vi kan välsigna dem som människor.

Reaktion från Nederländerna

I Nederländernas skriver biskopskonferensen i sin respons på Fiducia supplicans, publicerat häromdagen, också bara om välsignelse av ”enskilda troende” och nämner inget om välsignelser av par. Samtidigt meddelade biskopskonferensen i Schweiz, att man varken kommer att ställa sig bakom, eller öppet gå emot, budskapet i Fiducia supplicans. I stället uppmuntras alla enskilda präster i landets stift att fatta egna beslut, grundat på sitt eget omdöme och den enskilda situationen och agera ”pastoralt och ansvarsfullt”.

I Spanien och Latinamerika har ett antal präster startat ett upprop med signaturer från präster, som kräver att Fiducia supplicans dras tillbaka. Det har fått kardinal José Cobo Cano, ärkebiskop av Madrid, att i sin tur uttala att han förväntar sig att alla tar till sig Vatikanens budskap.

(Catholic News Agency, The Catholic Herald, kath.ch)