Humanisterna blir registrerat trossamfund

Efter två tidigare avslag har organisationen Humanisterna uppnått vad de strävat efter i flera år: att registreras som trossamfund.

Det är efter två avslag från kammarkollegiet, som den sekulära livsåskådningsorganisationen Humanisterna fått rätt av förvaltningsrätten att registreras som trossamfund. ”Verksamheten de bedriver är att betrakta som religiös verksamhet”, skriver förvaltningsrätten bland annat i sin dom.

I ett pressmeddelande från Humanisterna berättar organisationen att man nu kommer att ansöka om vigselrätt och får möjlighet att låta Skatteverket sköta inbetalningar av medlemsavgifter via skattsedeln, precis som kyrkor och andra trossamfund. I pressmeddelandet säger Humanisterna också att de kommer att ansöka om statligt stöd genom Myndigheten för stöd till trossamfund.

”Den organiserade sekulära humanismen [fyller] exakt samma funktion för sekulära humanister, som till exempel kristna samfund gör för troende kristna. Ceremonier, social gemenskap, barnvälkomnanden (motsvarigheten till dop), vigslar, begravningar, sekulärhumanistiska sommarläger (motsvarande konfirmationsläger) är centrala inslag i verksamheten”, skriver Humanisternas tidigare ordförande, Christer Sturmark, i en debattartikel i Expressen.

Humanisterna hoppas också att de ska bli välkomna att delta i olika råd där trossamfund samverkar med kommuner och staten, exempelvis den samrådsgrupp som står under Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

– Dagens besked är ett steg på vägen till att den svenska staten blir sekulär och livsåskådningsneutral på riktigt, säger Humanisternas ordförande David Rönnegard i pressmeddelandet.

(Humanisterna)