Kanadensare väntade i månader på cancerbehandling – valde till slut dödshjälp

Foto: Wikimedia Commons

Femtiotvåårige Dan Quayle väntade i tio veckor på att få påbörja cytostatikabehandling mot matstrupscancer. Till slut gav han upp och hörde sig för om dödshjälp – och fick det beviljat på två dagar. Samtidigt rapporteras, att antalet fall av dödshjälp i Kanada ökar dramatiskt.

Efter att ha väntat i över tio veckor på att hans cytostatikabehandling skulle påbörjas gav Dan Quayle från provinsen British Columbia i slutet av förra året upp. Han ansökte i stället om dödshjälp, i Kanada kallat Medical Aid in Dying, och fick det beviljat och utfört på två dagar. Ursäkten från Quayles sjukhus var att man hade ”många i kön”.

Enligt National Post är Quayle inte den enda vars kvarlevande familj berättar om, hur ansökan om dödshjälp gått på endast ett par dagar medan deras anhöriga förgäves väntat i vårdköer, som enligt nationell statistik nu är uppe på en median på över ett halvår från husläkarremiss till behandlingsstart, och över tre månader från specialistläkarremiss till behandlingsstart.

Kanadas public service-bolag CBC rapporterade nyligen, att antalet som valde dödshjälp 2022 ökade med över trettio procent jämfört med året innan och nu står bakom över fyra procent av alla dödsfall i landet. De främsta anledningarna att man väljer dödshjälp är enligt tillgänglig statistik ”förlust av förmåga till meningsfulla aktiviteter” (86 procent), ”förlust av förmåga till dagliga aktiviteter” (82 procent), ”att inte vilja vara en börda för anhöriga och vårdgivare” (34 procent) samt ”ensamhet” (17 procent).

(National Post, Canadian Broadcasting Corporation)