Frälsningens skönhet

En ordenssyster, GAudete förlag, 2023

Denna bok berör på många sätt. Den sätter fokus på Herrens frälsningslidandes mystik och de rika frälsningsskeenden som springer fram ur den. Boken talar om den levande erfarenheten av trons verklighet, som vi kristna kan möta när vi hänger oss själva med själ och hjärta i kärleken till Gud. Det är lockande och givande att få ta del av en, i mitt tycke, djupt kontemplativ och beläst systers andliga frukt till oss. Texten är flödande, vacker och ger samtidigt olika teologiska perspektiv.

Boken skildrar på ett meditativt sätt Guds rika frälsningsplan genom tiderna. Vi får ta del av spännande inblickar i det judiska folkets vandring med Gud och frälsningsskeendet i deras historia, så som det skildras i Gamla testamentet. Som judar var Jesus och hans apostlar djupt rotade i synagogans och templets liturgi och lovsång. Trådar vävs i boken från dessa skrifter genom Nya testamentet och till vår egen tid. Vi leds genom frälsningens skönhet till ett betraktande, och om vi så önskar, ett införlivande av frälsningsmysterierna genom det fria sätt som denna ordenssyster har skrivit sin bok på. Den är en källa för återvändande läsning och begrundande.

Boken är djupt kontemplativt präglad. Som i ett kalejdoskop, som skimrar i många vackra färger, kan vi dröja vid frälsningens olika aspekter. I åtta kapitel kan vi ta del av olika ingångar till frälsningsverket. Lidandet och försoningen belyses ingående. En vacker, tilltalande bok både till innehåll och sin fysiska utformning. Kapitlen som behandlar Jesu framställning av sin frälsande död och den katolska mässans offergåva lämnar i läsaren en djup längtan att dröja i dessa heliga mysterier.

Men boken erbjuder också ett visst motstånd. Det jag saknar är så att säga den ”andra halvan” av den kristna efterföljelsen, som främjar världens frälsning, det mer aktiva perspektivet på det pågående frälsningsskeendet: Guds uttalade vilja hur vi ska leva och tjäna honom. I dagens helt uppenbara gudsfrånvändhet, där krig, våld, och lidande löper amok, är det tydligt att frälsningens förverkligande ännu inte är helt fullbordat. Behovet av en akut lydnad gentemot Jesu missionsbefallning, att gå ut i världen, gör sig påmind med kraft. Vi är inbjudna att delta också aktivt, inte bara genom mässoffret och den uppriktiga bönen, hur vackert, viktigt och meningsfullt det än är. Vissa av formuleringarna eller teologiska tolkningarna i boken har jag svårt att omedelbart ta till mig. Litegrann kräver kanske boken att man minns sin teologi. En liten svårighet möjligen att ”blanda” teologi och kontemplativ troserfarenhet som ju är friare än teologin …

Trots detta är texterna oerhört givande. Jag rekommenderar den varmt, och som denna kära ordenssyster själv skriver i början så ”bör boken läsas som den är skriven, med blicken fäst på Jesus”. Då lyser denna bok fram med just frälsningens skönhet.

Till bokens förtjänster hör, förutom dess vackra lyskraft, ett gediget arbete med inläsning av teologisk och andlig litteratur, som ger sig till känna i noter och en utförlig referenslista. Ett fint efterord av Gösta Hallonsten finns sist i boken. Biskop Anders Arborelius har givit boken imprimatur.

sr Aina Maria
Birgittasyster av Guds Närvaro