Direktorium för katekes – att föra trons låga vidare

Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation, 2023

Äntligen är den översatt till svenska, Direktorium för katekes – att föra trons låga vidare. Vi i Stockholms katolska stift behöver bli stärkta med en gedigen handledning när vi får uppgiften att dela trons gåva med barn och vuxna.

Denna bok är fylld med teologiska och rent konkreta instruktioner och har tre delar. Den första delen handlar om katekes inom ramen för kyrkans evangelisation. Det innebär att denna nya evangelisationsfas innesluter frågor som rör vid den vardagliga pastorala omsorgen och själavården, också för dem som är döpta men ej är aktiva i kyrkans värld och för dem som ännu inte känner Jesus Kristus.

Den andra delen handlar om den kateketiska processen, det vill säga hur vi kateketer i kyrkan kan hjälpa och handleda barn, ungdomar och vuxna på trons resa under livet. Den tredje delen, slutligen, tar upp katekes i delkyrkorna, och hjälper oss att förstå hur vi ska hjälpa och förhålla oss till de olika församlingarna, de östliga kyrkorna, katolska skolor, kyrkan och tjänsten för Guds ord och så vidare.

Att läsa och studera denna bok inspirerar oss kateketer att ta del av den gudomliga pedagogiken, det vill säga hur Gud Fader förmedlar sig själv genom den heliga Treenigheten där allt är lyssnande, välkomnande, vidarebefordrande och gåva. Denna kärlekens dialog lär oss att förkunna den dogmatiska sanningen med kärlek, eftersom Guds kärlek är alltings yttersta orsak.

Ylva Weibull