Zorn – ett liv, en tid

Per Svensson, Bonniers förlag, 2023

Fortfarande, efter ett drygt sekel, är Anders Zorn en av Sveriges kändaste konstnärer. Zorn själv hade inte blivit förvånad över detta, menar Per Svensson; han visste att han var den främste.

Per Svensson blev tilldelad Augustpriset 2023, i den facklitterära klassen, för titeln Zorn – ett liv, en tid. Redan titeln på denna nya biografi avslöjar att den erbjuder mer än bara en redogörelse över konstnärens liv och gärningar. Här finns därutöver ambitionen att presentera aspekter av Zorns samtid som han själv inte var i direkt kontakt med. De kärnfulla miljöskildringarna och beskrivningarna av konstverken gör att mötet med Zorn känns påtagligt levande.

Oavsett om man är idéhistoriskt intresserad av tiden, Zorn som person eller Zorns konst så har denna biografi något att erbjuda. Genom Per Svenssons noggranna studier av såväl konstnärens bilder som arkivmaterial får läsaren en intim skildring av konstnärskapet. Per Svensson ger inga löften om att bidra med ny kunskap om Zorn, i stället sätter han in huvudpersonen i en ny tids reception vilket påkallar en omvärdering av historieskrivningen om konstnären.

Under Zorns levnadsår (1860–1920) genomgår Sverige stora förändringar. De svåra förhållandena under decennierna av missväxt ger vika för den tilltagande industrialiseringen. Zorn kommer själv från enkla förhållanden i Dalarna, men i slutet av sitt liv är han en del av samhällets toppskikt med internationell berömmelse. Zorn skildras snarare som en kosmopolit än en man av pastoral längtan, som det lätt kan framstå i hans rika bildvärld av dalamotiv.

Biografin är omfångsrik och djupgående, men den är inte svårläst tack vare Per Svenssons koncisa språk.

Cecilia Karlsson