Mama Antula (11 februari)

Argentinas första kvinnliga helgon. Syster Antonia av Sankt Josef, känd som Mama Antula, helgonförklaras den 11 februari i Peterskyrkan av landsmannen påve Franciskus.

Den argentinska ordenssystern Antonia av Sankt Josef är mer känd som Mama Antula. Efter att jesuitorden förvisats från de spanska kolonierna i Sydamerika 1767, spred hon ignatiansk spiritualitet, och den 11 februari helgonförklaras hon i Peterskyrkan i Rom.

María Antonia de Paz y Figueroa föddes 1730. Hon kom från en rik familj i provinsen Santiago del Estero, i det som idag är nordöstra Argentina. Hon kände tidigt en kallelse till ordensliv, men möjligheterna till det var begränsade för kvinnor.

Antonia kom att ansluta sig till en grupp kvinnor som var en del av kyrkans fotfolk, men levde som ordenssystrar med namnet Döttrarna av den gudomliga frälsaren. De levde ihop, bad och hjälpte behövande. Samtidigt samarbetade de med de missionerande jesuitprästerna. De kallades beatas (välsignade). Antonia talade urfolkens språk quechua, och det var också urfolken som kom att börja kalla henne Mama Antula. Jesuiternas tid var dock räknad. Området var en del av den spanska kronkolonin Peru och Karl III av Spanien misstrodde jesuiterna eftersom han uppfattade ordens självständighet och förbund med Rom som ett hot mot hans absoluta monarki. Han förvisade därför alla jesuiter från Spanien och dess kolonier i Sydamerika.

Det var vid tiden för denna förvisning som Mama Antula fick en uppenbarelse. Hon hade ett kall: att fortsätta ordens arbete och sprida den ignatianska spiritualiteten, med dess andliga övningar utformade av Ignatius av Loyola på 1500-talet. Hon gjorde detta och hon gjorde det själv. Det var vågat och normbrytande av flera skäl. För det första var övningarna förbjudna av kungen, men hon lyckades få tillåtelse av den lokale biskopen av Córdoba att sprida dem. För det andra var det ovanligt att kvinnor kunde läsa och skriva och ge sig ut på vägarna utan manligt beskydd.

Med hjälp av andra kvinnor organiserade Mama Antula reträtter. De kom att locka en stor mängd människor från alla samhällsklasser, vilket var ovanligt för tiden. Reträtterna spred sig till andra provinser, inklusive Córdoba, där Mama Antula uppehållit sig i två år. I Córdoba skrev hon brev till jesuiter i exil, vilket gett tillgång till källmaterial för hennes liv.

År 1779 gav hon sig ut på en cirka 480 mil lång pilgrimsfärd till Buenos Aires. Vissa provocerades av hennes slitna utseende och kastade sten på följet. Med tiden fick hon dock tillåtelse av stadens biskop att hålla reträtter, och de lockade tusentals, den största ska ha samlat kring sjuttio tusen personer. I slutet av sitt liv initierade Mama Antula bygget av la Santa Casa i Buenos Aires, en byggnad helt tillägnad de andliga övningarna, som togs i bruk 1795 och har varit i bruk sedan dess.

Mama Antula gick bort 1799. Minnet av henne och hennes verksamhet med de andliga övningarna levde vidare. Hennes efterföljare har verkat i hennes anda genom att delta i och fritt sprida de andliga övningarna. Viljan och arbetet med att hon skulle bli helgonförklarad har pågått sen förra sekelskiftet.

Mama Antula saligförklarades 2016. Det mirakel som Vatikanen då erkände var helandet av en kvinna som led av obotlig cancer. Ceremonin för saligförklarandet hölls samma år i Santiago del Estero i Argentina. Två år senare inleddes processen för kanonisering, och i oktober i fjol kungjorde påve Franciskus att ett andra mirakel godkänts och att datumet för helgonförklaringen fastställts: 11 februari 2024. Mama Antula blir då Argentinas första kvinnliga helgon, och påven själv leder mässan, som kommer att firas i Peterskyrkan.

– Mama Antula anses vara nationens moder. Hon var en stark, modig kvinna som trodde på Argentina. Hon var engagerad i landet och övertygad om att Kristus skulle förändra samhället, säger biskop Santiago Olivera, som leder rådet för helgon i Argentinas biskopskonferens, till tidningen Our Sunday Visitor.

Matthias Matsson