The Zone of Interest

Regi: Jonathan Glazer; i rollerna: Christian Friedel, Sandra Hüller; USA, 2023

Det är stundtals idylliska bilder av den lyckliga familjen Höss, när de njuter av allt gott som fyller deras liv. De känner sig välsignade i sitt blommande ”paradis”. Men alla som har sett filmen kommenterar istället ljudkulissen. I bakgrunden hörs hela tiden det dova avgrundsmullret av krematoriets ugnar på andra sidan trädgårdsmuren och fågelsången överröstas regelbundet av pistolskott och smärtfyllda skrik.

Men ingen i familjen reagerar. Det lyckliga livet fortsätter ostört.

Familjefadern Rudolf Höss är lägerkommendant på förintelselägret Auschwitz, den bäste inom sitt fält, att effektivt mörda så många judar som möjligt varje dag. Han tar sig an uppgiften som vilken industrimagnat som helst; han identifierar flaskhalsar och tar beslut om förbättringar. Hans fru kunde inte vara stoltare. Själv klär hon sig nöjt i dyrbara kläder från judiska kvinnor som precis har gasats ihjäl.

Filmen berättar om två själar som befinner sig i fritt fall. Slutscenen sammanfattar allt. Den politiska karriärstrappan leder inte Rudolf Höss uppåt utan stadigt nedåt, ner i ett mörker som omsluter honom mer och mer, för att till slut utplåna honom helt.

The Zone of Interest är redan utsedd till ett mästerverk och kommer att leva kvar som en av filmhistoriens klassiker. Vår medfödda förmåga att ignorera samvetets röst, särskilt när den hotar vår egen bekvämlighet, skildras så obarmhärtigt att du mår illa efter att ha sett filmen. Förhoppningsvis leder det till att vi reflekterar över den ”likgiltighetens cancer” som också präglar vårt nuvarande globala samhälle och som påve Franciskus så ofta varnar för.

Men … berättelsen om Rudolf Höss har faktiskt en fortsättning, som vittnar om att mörkret inte är den enda vägen ut (se Km nr 3/2023). Längst inne i lägerkommendantens hjärta tycks det ha funnits en gnista av samvete som vägrade slockna (en del scener i filmen kan tolkas som att det är något som skaver). När han efter Andra världskriget dömdes för krigsförbrytelser och satt fängslad i Polen i väntan på sin avrättning bad han om att få tala med en präst. Jesuitpater Władysław Lohn berättar efteråt hur han mötte en människa som tycks ha förstått den fulla innebörden av sina handlingar och gav uttryck för äkta ånger och en vilja till omvändelse.

Mattias Lindström