The Counsel of Trent

Trent Horn, YouTube

The Counsel of Trent (på svenska ”Trents råd”, på engelska en ordlek med The Council of Trent, det tridentinska konciliet 1545–1563) är en populär katolsk podcast och YouTube-kanal ledd av den amerikanska apologeten Trent Horn. Han är adjungerad professor i apologetik vid Holy Apostles College i Connecticut, och författare till nio böcker, bland annat Answering Atheism, The Case for Catholicism och Why We’re Catholic: Our Reasons for Faith, Hope and Love – ingen av dem översatt till svenska.

Avsnitten, som läggs ut med ett par dagars mellanrum, består av jämförelsevis långa men samtidigt intressanta och lärorika avsnitt där Trent på ett lättförklarligt och tydligt sätt, även för dem som inte har engelska som modersmål, argumenterar för kyrkans lära i olika teologiska frågor. Trent får lyssnaren att förstå den korrekta, officiella tolkningen av katolsk doktrin och lära, viktigt i en tid när det i många frågor råder missuppfattningar, otydlighet och ibland även lögner om kyrkans lära.

Avsnitten behandlar delvis om aktuella frågor, nyheter och teman som kan vara svåra att förstå och hitta svar på, särskilt omdebatterade ämnen som det skrivs och pratas om, inte bara inom kyrkan utan även i media, på sociala medier, på internet bland enskilda katoliker med åsikter som skiljer sig åt. Men de flesta avsnitt handlar om helt andra, vitt skilda ämnen, till exempel ”Do Jesus Last Words Refute Catholicism?”, ”What Should Catholics do About Climate Change?”, ”When Atheists Misread the Bible” och ”Refuting Protestantism’s Clarity Doctrine of Scripture”. Innehållet är allmänbildande, innehållsrikt och tydligt, och jag rekommenderar avsnitten, som även finns som poddar, starkt.

Michael D’Arcy