Indiens biskopar: attacker mot kristna allt vanligare

Sankt Johannes katolska kyrka i Calcutta

Med ett sexsidigt uttalande offentliggjort förra veckan hoppas den katolska biskopskonferensen i Indien sätta ljuset på den allt svårare situationen för landets kristna.

Biskoparna i de latinska, syro-malabariska och syro-malankariska katolska kyrkorna är tydliga i sitt budskap: ”Attacker mot kristna fortsätter att öka i olika delar av Indien. Att bostäder och kyrkor förstörs har blivit allt vanligare, och likaså ökar trakasserier mot personal på barnhem, härbärgen, skolor och vårdinrättningar med falska anklagelser om tvångskonvertering.”

Biskoparna skriver i uttalandet vidare om ”oro för att splittrande inställningar, hatiska uttalanden och fundamentalistiska rörelser ska erodera den pluralistiska, sekulära grundsyn, som alltid har karakteriserat vårt land och dess grundlag”.

Falska anklagelser

Biskopskonferensens uttalande kom två dagar efter att polisen i delstaten Uttar Pradesh arresterade en präst i stiftet Lucknow, som tillsammans med sex andra anklagats för att ha försökt konvertera hinduer. En talesman för stiftet kommenterade strax därefter att anklagelserna ”inte innehöll ett uns av sanning”.

Kristna utgör runt 2,3 procent av Indiens befolkning och är därmed den tredjestörsta trosinriktningen efter hinduer (80 procent) och muslimer (14 procent). Runt en tredjedel, cirka tjugo miljoner, av landets kristna är katoliker.

Biskopskonferensen offentliggjorde uttalandet strax efter ett veckolångt möte, då hundrasjuttio biskopar samlats. Den katolska kyrkan i Indien är uppdelad i hundrasjuttiofyra stift varav hundratrettiotvå tillhör den latinska riten, trettioen den syro-malabariska katolska kyrkan och elva den syro-malankariska katolska kyrkan.

(The Pillar)