Vatikanen till Tysklands biskopskonferens: stopp för synodalt råd

© Synodaler Weg / Maximilian von Lachner

Under förra veckans möte för den tyska biskopskonferensen skulle, enligt plan, biskoparna ha godkänt stadgarna för det permanenta synodala råd, som planerats införas i katolska kyrkan i Tyskland. Ett brev från Vatikanen dagarna före mötet satte dock stopp för detta.

Planerna på ett permanent styrande och beslutsfattande synodalt råd bestående av lekmän och biskopar från och med 2026, har i och med brevet från Vatikanen fått skjutas på framtiden. I brevet, adresserat till landets biskopar, skriver Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin, samt prefekterna för dikasteriet för trosläran och dikasteriet för biskopar, kardinal Victor Fernández och kardinal Robert Prevost, att omröstningen måste ställas in till dess att samtal förts i Rom mellan kurian och Tysklands biskopskonferens.

I brevet, som upprepar det budskap som påvens själv och kurian tidigare framfört, skriver kardinalerna att ”om stadgan för den synodala kommissionen antas före detta möte, uppstår frågan om syftet med mötet och den pågående dialogen i allmänhet”. Något datum för mötet mellan biskoparna och kurian har ännu inte meddelats. Det framhålls också i brevet att ett råd av detta slag inte förutses i gällande kanonisk lag, och att ett beslut i frågan, fattat av biskopskonferensen, därför skulle vara ogiltigt eftersom den inte har befogenhet att godkänna kommitténs stadgar.

Avser fortsätta reformer

Under en presskonferens i anslutning till mötet sade biskopskonferensens ordförande, Georg Bätzing, att Tysklands katolska biskopar avser fortsätta på vägen mot reformer, trots signalerna från Vatikanen, vilket bör ske genom en dialog med Rom, då det är ”en självklarhet” att samordna grundläggande kyrkliga reformer med Vatikanen. Samtidigt förklarade han att de farhågor som uttryckts i brevet kan motbevisas innehållsmässigt eftersom, menar han, ett gemensamt organ för biskopar och lekmän inte skulle försvaga biskoparnas auktoritet, utan tvärtom stärka den.

– Vi vill inte begränsa biskopens eller biskoparnas auktoritet på något sätt utan placera dem på ny mark, eftersom denna auktoritet har underminerats av de övergrepp och skandaler som vi har bevittnat…. Och det är därför vi behöver nya, bindande och transparenta råd som verkligen leder till beslut. Detta är den väg vi söker.

Frustrerad

Ordföranden för centralkommittén för tyska katoliker, Irme Stetter-Karp, säger till katolska kyrkans nyhetsportal i Tyskland, katolisch.de, att hon är ”frustrerad” över beskedet från Vatikanen.

– Brevet från Rom har omintetgjort vårt arbete. Rom har gång på gång skapat felaktiga bilder av den synodala vägen. Det är deprimerande att vi inte gör några framsteg.

(Vatican News, katolisch.de)