Rysk-ortodoxa kyrkan mister statsbidrag

Foto: Wikimedia Commons

Efter ett yttrande från SÄPO meddelar Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, att rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige som tillhör Moskvapatriarkatet, inte kommer att beviljas organisationsbidrag i år.

Enligt SST har myndigheten sedan en tid varit i dialog med kyrkans företrädare i Sverige, för att klargöra huruvida kyrkans verksamhet stöder kriget i Ukraina. Företrädarna ska under samtalen ha understrukit att de inte stödjer kriget eller förespråkar våld, samt att trossamfundet uteslutande följer andliga och fredsskapande mål, men efter kontakt med SÄPO har det framkommit att kyrkans företrädare har haft kontakt med personer som verkar för rysk säkerhets- och underrättelsetjänst. Enligt SST har kyrkan dessutom erhållit betydande finansiering från ryska staten vid flera tillfällen och företrädare har agerat på ett sätt som bedöms vara uppmanande till stöd för Rysslands invasion av Ukraina. SST meddelar också att SÄPO bedömer att den ryska staten använder kyrkan som plattform för inhämtande av underrättelse och annan säkerhetshotande verksamhet, och myndigheten har därför beslutat att inte tilldela trossamfundet organisationsbidrag för år 2024.

– En förutsättning för statens stöd till trossamfund är att de bidrar till att stärka samhällets grundläggande värderingar. Trossamfund gör detta genom att ge människor stöd i livets alla skeden vilket innebär att de är särskilt viktiga i olika samhällskriser. SST anser dock att ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) inte längre lever upp till detta kriterium på grund av deras handlande i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, säger Isak Reichel direktör på SST, i pressmeddelandet.

Det finns två ortodoxa kyrkor i Sverige som verkar enligt rysk tradition. Den ena tillhör det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel sedan 1930-talet, medan den andra, som står under Moskvapatriarkatet, är den som förlorar organisationsbidraget, vilket 2022 uppgick till cirka 200 000 kronor.

(SST)