Biskopar i Polen: inga mobiler i biktstolen!

Foto: Wikimedia Commons

Präster i de ukrainska grekisk-katolska stiften i Polen fick nyligen nya instruktioner av sina biskopar: inga telefoner, läsplattor, smarta klockor eller andra skärmar tillåts under bikt eller liturgi.

Ingen tech i biktstolen. Det är beskedet från biskop Arkadiusz Trochanowski av stiftet Olsztyn-Gdansk, som nyligen gick ut till alla präster i det grekisk-katolska stiftet. Reglerna gäller inte bara biktstolen; de nya bestämmelserna tar också upp vad som ska gälla under liturgin i stiftet, som ligger i nordöstra Polen: endast texter som officiellt godkänts av den ukrainska grekisk-katolska kyrkan och därför endast analoga sådana. Biskopen sätter därmed stopp för smarta telefoner, smarta klockor, läsplattor etc, eftersom inga liturgiska texter för den ukrainska grekisk-katolska kyrkan finns officiellt sanktionerade på någon digital plattform. Biskopen påminner i uttalandet även präster och diakoner om att de inte får använda kameror för att ta bilder eller spela in liturgin; ska det göras måste det skötas av lekfolk.

Biskoparna i de två andra ukrainska grekisk-katolska stiften i Polen, Eugeniusz Popwicz av Przemysl-Warszawa och Wlodzimierz Roman Juszczak av Wroclaw-Koszalin i västra delen av landet, publicerade även de liknande besked veckorna innan.

Vill stoppa missbruk

Enligt The Pillar förklarar biskop Trochanowski att det inte främst handlar om oro för att någon ska kunna hacka telefonerna och lyssna på bikten utan om omsorg för både prästen och den biktande.

– Även om en präst har sin telefon på tyst läge och den surrar till så stör det bikten. Det distraherar.

I samma intervju erkänner biskopen att digitala versioner av liturgierna ofta är enklare – framför allt när det gäller tidegärden.

– För att följa med i den tryckta texten behövs ju nästan en instruktionsmanual för vad man ska säga när.

Men, framhåller biskop Trochanowski, bruket att använda digitala liturgiska böcker har på gränsen till urartat, och det har även hänt att präster och diakoner tagit bilder, till och med selfies, under själva liturgin.

– Det har gått för långt. Det är därför vi har beslutat att reglera vad som gäller, och vi har alla tre publicerat dessa instruktioner.

Biskopen poängterar dock att lekfolket alltjämt kan använda telefoner under mässan för böner och psalmer.

(The Pillar)