Koptiska kyrkan avbryter ekumenisk dialog med katolska kyrkan

Påve Franciskus och påve Tawadros II i Vatikanen. Foto: Vatican Media

I kölvattnet av Fiducia supplicans, dokumentet från dikasteriet för trosläran som öppnar för icke-liturgiska välsignelser av ”irreguljära” par, meddelar nu den världsvida koptiska kyrkan att man avbryter all ekumenisk dialog med katolska kyrkan.

Uttalandet från den koptiska kyrkans nyligen avslutade biskopssynod i Egypten, med överhuvudet påve Tawadros II närvarande, meddelar att man avbryter all dialog med katolska kyrkan då man är mot ”alla former av homosexuella relationer” och att ”välsignelser, vilken typ det än må vara, för sådana relationer är en välsignelse av synd, vilket är oacceptabelt”. I uttalandet från den koptiska kyrkans biskopssynod, publicerat i slutet av förra veckan, skriver man vidare att den koptiska kyrkan ”har beslutat att avbryta den teologiska dialogen med den katolska kyrkan, utvärdera resultaten som dialogen uppnått sedan den påbörjades för tjugo år sedan, och etablera nya mål och mekanismer för dialogen att kunna återupptas”. Också koptiska metropoliter i andra länder, bland annat USA, har uttalat sig avvisande till dokumentets innehåll.

Även höga representanter för den rysk-ortodoxa kyrkan har uttalat sig mycket kritiskt om Fiducia supplicans. Bland annat har metropolit Hilarion Alfejev av Budapest i en intervju sagt att dokumentet var ”en sorts chock” och Moskvapatriarkatets ledarskap, den biblisk-teologiska biskopskommissionen, skrev i februari i ett uttalande att ”denna förnyelse reflekterar ett skarpt avsteg från kristen morallära”.

(Crux, The Pillar)