Våre forfedres kirke – tekster av, om og til Klosterlasse.

Redaktörer: Grøgard, Hareide & Laugerud; St. Olav Forlag, 2023

2022 uppmärksammades 400-årsminnet av Klosterlasse, jesuiten Lauritz Nielssøn på flera olika sätt. Denna antologi har tillkommit i det sammanhanget. Boken inleds med en kort biografi av Henning Langerud över Klosterlasse. Del två har sex artiklar om hans arbete för rekatolicering av Skandinavien och om kontexten. Del tre utgörs av några av hans egna texter. En artikel på svenska av Fredrik Heiding S.J. handlar om Klosterlasses år i Stockholm som lärare och rektor för Stockholms kungliga högskola och hovkaplan hos Johan III. En artikel på nynorska av Frode Ulvund beskriver den norska antijesuitismen och hur jesuitparagrafen till sist kunde avskaffas 1956. Övriga artiklar är på mer lättläst bokmål.

Anna Pauline Grøgaard berättar om Klosterlasses möte med Oslohumanismen som elev i Oslo och som lärare vid jesuitkollegiet i Braunsberg. Henning Laugeruds artikel handlar om fler personer som var aktiva i kampen för den katolska tron i Norge, medan Amund Børdahls behandlar Klosterlasses tid i Köpenhamn och reformationsmotståndet där. Bjørn Brandlien porträtterar den danske jesuitförföljande kung Christian IV:s syster Anna, som blev drottning av Skottland och England och katolik.

Den oförtröttlige Klosterlasse skrev många texter i arbetet för ”den gamla tron”. I boken finns Studentbrevet till professorerna i Köpenhamn och den katekesliknande Confessio Christiana, försedd med register över alla frågor som besvaras i denna det skandinaviska motståndets kanske viktigaste text. Sist några brev och andra kortare texter i översättning. Boken ger värdefulla insikter om den mångfacetterade och komplicerade situation som följde i den skandinaviska reformationens spår, en bild som nyanserar den traditionella historieskrivningens. Den är värd det besvär det kan vålla att läsa på norska!

Katarina Hallqvist