Ukrainas storärkebiskop om kriget, påven och välsignelser

Foto: Grekisk-katolska kyrkan i Ukraina

Under en resa till USA förra veckan gav storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, den grekisk-katolska kyrkans överhuvud i Ukraina, en intervju med den katolska tv-kanalen EWTN om bland annat kriget i Ukraina, påven och reaktionen på Vatikanens dokument om icke-liturgiska välsignelser av ”irreguljära par”.

Under sitt veckolånga besök i USA mötte storärkebiskopen en rak kyrkliga och politiska företrädare för att förmå dem att upprätthålla hjälpen till Ukraina. I intervjun betonade han sin tacksamhet till hela det amerikanska folket för all hjälp, men beklagade också att Ukraina-frågan alltmer blivit ett politiskt slagträ, vilket försenar livsviktiga insatser till de nästan femton miljoner invånare, som är helt beroende av humanitär hjälp.

– Vi kan inte säga ”ok, vi fortsätter att äta nästa vecka”.

Storärkebiskopen vädjar om att man i stället för att reducera kriget till en politisk fråga, tänker på ukrainarna som ett ”enkelt, lidande folk”.

– Varje dag dödas uppemot tvåhundra ukrainare, och förseningar i vår kapacitet att ta emot hjälp för att skydda människor betalas med deras blod.

Total tillit

Vidare reflekterade han över det faktum, att han torde vara en av de viktigaste människor för Ryssland att eliminera, men tillade, att ”ingen är säker i Ukraina”.

– Så ja, det är farligt. Men det är samma uppdrag som för varje annan biskop: att resa med sin flock. Ända från början satte jag min totala tillit, och mitt liv, till Gud: ”Herre, låt din vilja ske. Om du vill ha mig levande betyder det att jag måste tjäna ditt folk.” Och jag lever fortfarande, så det betyder att jag har ett uppdrag.

Storärkebiskopen berättade vidare att många vill att påven ska besöka landet och att man ber för att han ska kunna komma snart. Han prisade påvens försök att mäkla fred men erkände också att många hade svårt att ta emot Vatikanens budskap om neutralitet.

– Hur kan man hålla sig neutral när någon invaderar och dödar oss konstant varje dag?

Samtidigt, menar storärkebiskopen, måste man hålla isär diplomatisk och moralisk neutralitet.

– Den helige Fadern är inte neutral rent moraliskt. Han är med oss och har bekräftat det många gånger.

Inte tagit till sig

Storärkebiskopen poängterade också att inga planer finns på att införa, eller ens diskutera, dokumentet Fiducia supplicans, som öppnar för icke-liturgiska välsignelser av ”irreguljära” par, och som den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina var den första av de katolska östkyrkorna att helt säga nej till:

– Vi har ett eget sätt att vara öppna mot alla men också att ge kyrkliga välsignelser. I vår tradition kan man aldrig skilja mellan liturgiska och icke-liturgiska välsignelser. Vi har undervisats att kristna ska föra det liturgiska ljuset ut ur kyrkorna. Så för oss är det väldigt svårt att särskilja en ”icke-liturgisk” välsignelse. Om jag ombes ge någon en välsignelse gör jag det utan att fråga om när den senaste bikten var. Självklart ger jag en välsignelse om någon vill ha den. Det är inte rätt tillfälle att fråga om vederbörandes ställning i kyrkan. Men att göra så skarp skillnad mellan liturgiska och icke-liturgiska välsignelser är helt omöjligt.

(Catholic World Report)