Norges biskopar svarar på regeringens förslag att ändra abortlagen

Foto: Wikimedia Commons

Norges regering föreslår att förlänga tidsfristen för abort från graviditetsvecka tolv till arton. Landets katolska biskopar är kritiska och ber att förslaget avslås.

De två katolska biskoparna i Norge, biskop Bernt Eidsvig av Oslo och Erik Varden av Trondheim, har tillsammans i dagarna inkommit med ett svar på den norska regeringens förslag på en ändring av abortlagen som råder i landet sedan 1975. Biskoparna noterar hur lagförslagets ordrikhet, tillsammans med en osammanhängande blandning av vetenskap, politik och även ideologi gör det svårt för läsaren att uppmärksamma de hållpunkter som gör lagförslaget ohållbart och framhåller, att förslaget till ny lag är ”ett tydligt steg bort från Norges kristna såväl som humanistiska arv”.

Biskoparna poängterar vidare att man i det nya lagförslaget undviker att tala om barn och att fostret reduceras till ”en abstraktion”. Vidare påpekar de att processen med den nya lagen blir helt avpersonifierad; i stället för att som nu begära aborten hos en läkare kommer kvinnan att kunna beställa den digitalt på nätet. Detta, noterar biskoparna, lämnar henne ensam i ”ett val på liv och död. Ett val som ett sant mänskligt samhälle inte kan lämna någon att göra ensam”.

(Vatican News, www.katolsk.no)

Läs biskoparnas svar (på norska) >>

Läs biskoparnas svar (översatt till svenska av Vatican News) >>