Tyska biskopar godtar Vatikanens krav

© Tyska biskopskonferensen / Matthias Kopp

Representanter från kurian träffade i fredags ombud för den tyska biskopskonferensen för att diskutera flera av de teologiska frågor, som uppkommit under den synodala vägen i Tyskland.

Heliga stolen och Tysklands biskopskonferens publicerade ett gemensamt uttalande i fredags efter en dags samtal i Vatikanen om samtalsprocessen den synodala vägen i Tyskland, som pågått sedan 2019. Enligt uttalandet träffade representanter för den romerska kurian flera tyska biskopar ”för att fortsätta den dialog som inleddes under de tyska biskoparnas ad limina-besök i november 2022”. Mötet följde på ett tidigare möte i juli 2023 och ”präglades av en positiv och konstruktiv atmosfär”. I fokus för diskussionerna stod ”några av de öppna teologiska frågor som tagits upp i dokumenten från den synodala vägen inom den katolska kyrkan i Tyskland”.

Representanterna enades om att fortsätta sin dialog genom ”regelbundna samtal” för att ta upp ”åsiktsskillnader och överenskommelser”. I det gemensamma uttalandet ”klargjorde de tyska biskoparna att detta arbete kommer att tjäna till att utveckla konkreta former av synodalitet för kyrkan i Tyskland, i enlighet med Andra Vatikankonciliets ecklesiologi, samt bestämmelserna i den kanoniska lagen och resultaten från den universella kyrkans synod, som sedan kommer att överlämnas till Heliga stolen för godkännande”. De tyska biskoparna godkände enligt uttalandet därmed att alla förslag om nya synodala strukturer i kyrkan i Tyskland måste skickas in till och godkännas av Vatikanen.

(Vatican News, Signum)