Nytt dokument från Vatikanen om mänsklig värdighet

Foto: Wikimedia Commons

Dikasteriet för trosläran publicerade tidigare i dag dokumentet Dignitas infinita (Oändlig värdighet).  Texten, som publicerats efter fem års arbete, behandlar en rad områden som alla berör människans värdighet: krig och fattigdom, våld mot migranter och kvinnor, trafficking, abort, surrogatmoderskap, dödshjälp, genusteorin och digitalt våld. 

Tre inledande kapitel i dokumentet ger tillsammans grunden för det fjärde, summerande kapitlet, där några av de mest allvarliga kränkningarna av den mänskliga värdigheten radas upp. Den huvudsakliga nyheten i dokumentet är därmed att man har ställt några av den nuvarande påvens nyckelteman vid sidan av bioetiska områden. I listan över kränkningarna av den mänskliga värdigheten listas områden som abort, dödshjälp och surrogatmoderskap, krig, fattigdom, migranter och människohandel, och texten bidrar därmed till att övervinna den splittring som ibland uppkommer mellan dem som koncentrerar sig på försvaret av ofödda eller döende människoliv, och glömmer andra attacker mot mänsklig värdighet och, vice versa, dem som mer ser till försvaret av fattiga och migranter, och glömmer bort att livet måste försvaras från befruktningen till dess naturliga slut.

I dokumentets konkreta lista på ”allvarliga kränkningar av människovärdet” finns bland annat fattigdom, ”en av samtidens största orättvisor”; krig, ”som alltid är ett”mänsklighetens nederlag”; människosmuggling; ”handel med mänskliga organ och vävnader, sexuellt utnyttjande av pojkar och flickor, slavarbete, inklusive prostitution, narkotika- och vapenhandel, terrorism och organiserad internationell brottslighet”; sexuella övergrepp, som lämnar ”djupa ärr i hjärtat på dem som utsätts för det” samt utövande av månggifte. Vidare fördöms abort, surrogatmoderskap, dödshjälp och assisterat självmord samt ”kassering” av funktionshindrade.

Kritiserar genusteori

Efter att ha fastslagit att ”varje tecken på orättvis diskriminering och särskilt varje form av aggression och våld” mot homosexuella människor måste undvikas, och fördömt att homosexuella på vissa ställen ”fängslas, torteras och till och med berövas livet”, kritiserar texten genusteori och digitalt våld och nämner särskilt ”nya former av våld som sprids genom sociala medier, till exempel nätmobbning” och ”spridning av pornografi liksom utnyttjande av människor för sexuella ändamål” på nätet.

(Vatican News)

Läs hela dokumentet (på engelska, med länkar till översättning på tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska) >>