Rekordmånga i Englands katolska kyrkor under påsken

Foto: Archdiocese of Westminister

En rad katolska församlingar runt om i England rapporterar att antalet mässfirare var rekordhögt under påskdagarna.

I Westminister Cathedral, den katolska domkyrkan för England och Wales, tvingades säkerhetspersonal bevaka dörrarna under långfredagens liturgi, då antalet mässbesökare helt enkelt blev för många trots att kyrkan rymmer tretusen platser. En av dem var Robert Stephenson-Padron.

– Det är som om alla håller på att bli katoliker. Jag minns inte något tillfälle, sedan jag döptes 2006, när så många varit på väg in i kyrkan. Och det är inte bara jag som lade märke till det; jag hör från bekanta att det var likadant på många andra ställen, säger han till tidningen The Catholic Herald.

Enligt uppgifter var det stora klungor av människor som på grund av platsbrist inte hade möjlighet att fira långfredagsliturgin i katedralen och som i stället fick bege sig till andra, närliggande kyrkor.

Sociala medier viktiga

Samtidigt visar en studie med djupintervjuer av konvertiter i det engelska stiftet East Anglia i östra England att beslutet att upptas i katolska kyrkan i de flesta tillfällen grundas i en specifik ”andlig rastlöshet” som varat en längre tid, snarare än att man är ”allmänt otillfredsställd med livet”. Av de konvertiter som intervjuades, som är mellan 23 och 61 år, nämnde många att det var känslan av vördnad i den katolska kyrkan, särskilt under mässan och eukaristin, som gjort att de tagit beslutet, efter att de hade ”bockat av” trons olika nyckelelement. De intervjuade konvertiterna uppgav också att sociala medier hade också en nyckelroll, framför allt informativa videos på YouTube.

Sammanfattningsvis, framhåller East Anglia-stiftets kommission för ny evangelisation, ”kan evangelisationspotentialen hos sociala medier, framför allt prominenta katolska YouTube-kanaler, inte underskattas”, samtidigt som evangelisationsinsatser måste omfatta ”rekommendationer när det gäller sociala medier” för att undvika ”felaktiga eller förvrängda budskap”.

(The Catholic Herald, The Tablet)