Spelaren – Volodymyr Zelenskyj och kriget i Ukraina

Simon Shuster; Norstedts, 2024

När den stora krisen kommer, är det läge att fly eller stanna kvar? Många känner nog instinktivt att flykt är smartast om målet är att överleva. President Volodymyr Zelenskyj kan dock knappast beskrivas som flyktbenägen. Världen har lärt känna honom som en modig och stabil ledare som kämpar med sitt folk dag och natt i Ukraina. Simon Shusters bok är en skildring som tar med läsarna in i Zelenskyjs eget hem, under den fullskaliga invasionens tidigaste skede och vidare genom telefonsamtal med åtskilliga politiker i väst som erbjöd en trygg fristad utomlands. Under åren som TV-komiker häcklade Zelenskyj ofta de fega och korrupta politikerna. Detta kan tolkas som en förberedelse inför entrén på den politiska världsscenen. Som skådespelare njöt han, som politisk spelare lider han, men i båda rollerna handlar det enligt Shuster om att osjälviskt och modigt axla en uppgift och att aldrig välja en bekväm väg.

Boken blir ännu mer läsvärd om man känner till en del om författarens bakgrund. Simon Shuster är född i Moskva och har en rysk mor och ukrainsk far. Familjen flyttade till USA 1989 där han senare utbildade sig till journalist. Shuster var på plats i Ukraina 2014, som reporter för TIME Magazine, samtidigt som Ryssland inledde invasionen. Det finns en interkulturell känslighet och kompetens som gör att han förstår sig på Zelenskyj och kriget bättre än de flesta. Få västerländska journalister har kommit in i bunkern i närheten av presidentpalatset dit Zelenskyj och hans krigskabinett flyttade in för drygt två år sedan, men Shuster verkar ha haft nästan fritt tillträde. Närheten till presidenten är en förutsättning för att kunna skriva så initierat som i detta exempel men samtidigt kan man även notera viss distans. Det gäller skildringen av Zelenskyjs hårda tag mot oppositionsledaren Viktor Medvetjuk, nedstängningen av flera TV-kanaler och vissa andra tendenser i despotisk riktning.

Under skrivprocessen fick Shuster ett råd från en ukrainsk kollega: ”Var inte för generös mot Zelenskyj. Du vet inte vad det blir av honom i framtiden.” Oavsett hur det blir med den saken är en stor del av behållningen med Shusters bok skildringen av det som sker här och nu. Bilden av Zelenskyj känns sammantaget ganska balanserad: en komiker och affärsman som jobbat sig upp för att nå toppen, en orädd kommunikatör som skickligt anpassar sitt budskap utifrån vem som sitter i publiken, men också en man som har nära till sina egna känslor och som verkar ha en motsägelsefull människosyn. Enligt egen utsago finns det inte många han verkligen litar på, men han kan hysa hopp när det gäller fiendens förmåga till omvändelse. Det gäller även attityden mot ärkefienden i öst. Bokens mest rörande del handlar just om detta, att Zelenskyj ibland orkar tro och tänka gott, också om fienderna.

En annan intressant aspekt som får visst utrymme är Zelenskyjs uppväxt i en judisk familj. Det fanns vissa regler och attityder som komplicerade livet för Sovjetunionens judar. Systemet var alltid riggat mot dem. Det spelade ingen roll att familjen var sekulär, att de åt fläsk och inte firade judiska högtider. Om det stod jevrej (jude) i passet fanns det en enda framkomlig väg: att alltid överprestera. Även om det judiska hos Zelenskyj inte fått så mycket utrymme, varken under hans uppväxt, i boken eller i medias rapportering, ska denna del av identiteten nog inte underskattas. Zelenskyj formades tidigt till att vara en outsider. Kanske är detta en pusselbit som hjälper Zelenskyj att stabilt stå kvar och fortsätta kämpa för Ukrainas folk.

Daniel Berg