Vatikanen i juridiskt klagomål till Frankrike över skadestånd efter ”internt” beslut

En fransk domstol beslöt nyligen att en fransk ordenssyster, som uteslutits från sin orden efter trettiofyra år, ska ersättas med skadestånd. Vatikanen har reagerat genom att den gånga helgen överlämna ett officiellt klagomål till Frankrikes ambassad vid Heliga stolen där man framhåller, att domen är ett brott mot religionsfriheten.

Dispyten gäller moder Marie Ferréol, som tidigare var superior i en liten, traditionell kommunitet grundad 1943, kallad dominikansystrar av den helige Andes institut. Kommuniteten, som bara finns in Frankrike, omfattar runt hundra systrar och driver fem skolor.

Kommuniteten blev omskriven i Frankrike 2011, då ett flertal systrar klagade över ordenskaplanens otillåtna exorcismer och även riktade anklagelser mot honom gällande andliga övergrepp. Vatikanen grep in som svar på anklagelserna, och kaplanen samt ett par av systrarna i kommunitetens ledning förflyttades. Samtidigt ska en splittring i kommuniteten ha uppstått mellan mer traditionella systrar och andra som var mer reformvänliga.

Beordrades lämna klostret

År 2020 gjordes ännu en inspektion av Vatikanen, ledd av kanadensaren kardinal Marc Ouellet, då prefekt för dåvarande biskopskongregationen i kurian. Utredningen kulminerade i att moder Ferréol, som tillhörde den med traditionella falangen, fråntogs sitt ansvar 2021 och beordrades lämna kommuniteten. Ferréol, vars egentliga namn är Sabine Baudin de la Valette, stod utan försörjning och vände sig till staten för att få försörjningsstöd. Dessutom gick hon till domstol för att få ersättning, då hon menade att hon blivit avskedad utan anledning. Hennes juridiska företrädare framhöll att avskedandet gick emot fransk arbetsrätt, då hon fråntogs sitt uppdrag utan att få veta varför och inte heller gavs tillfälle att försvara sig själv.

I början av april publicerade domstolen sitt beslut: att Ferréol ska ersättas med drygt tvåhundra tusen euro (över två miljoner kr) av kardinal Ouellet, kommuniteten och Vatikanens två andra representanter, som tillsammans med kardinal Ouellet utförde inspektionen.

Överklagar

Kommuniteten meddelade strax efter domen att de kommer att överklaga beslutet, som ska vara första gången fransk arbetsrätt appliceras i ett internt, kyrkorättsligt fall. ”Beslutet togs av påven efter en apostolisk visitation utförd av utomstående. Efter att ha talat med ett antal vittnen fann de att Sabine Baudin de La Valettes uppförande inom vår kommunitet var mycket olämpligt.”, skriver de i ett pressmeddelande. Kommuniteten anklagar också domaren för att ha baserat sitt beslut på ”ett antal fel både vad gäller fakta och lagen”. Enligt uppgift kommer även kardinal Ouellet samt benediktinabbot Jean-Charles Nault och cisterciensabbedissan Emmanuelle Desjobert, som utförde visitationen, att överklaga skadeståndet.

(Crux, The Pillar, The Tablet)