Turbulens i Caritas Norge

Styrelseordföranden i Caritas Norge Stian Berger Røsland meddelade nyligen att han avgår med omedelbar verkan. Resten av styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under ett ordinarie styrelsemöte i juni.

Avgångarna sker efter den kraftiga kritik som framförts, efter att det kommit ut att Caritas Norges tidigare generalsekreterare fått ett avgångsvederlag på nära två miljoner norska kronor.

Det var i samband med att Martha Skretteberg efter tolv år som generalsekreterare önskade avgå i fjol, som hon informerade styrelsen om att hon 2017 slutit ett avtal med den tidigare styrelsen i Caritas om att efter sin avgång få fortsätta som seniorrådgivare med oförändrad lön och arbetsvillkor tills hon uppnådde pensionsålder. Den nuvarande styrelsen ska inte ha känt till avtalet, och kom överens med Skretteberg om att hon skulle gå i pension i slutet av 2024 med ett avgångsvederlag på nära två miljoner norska kr, i stället för att fortsätta inom Caritas fram till sin pension.

När villkoren för Skretteberg, och storleken på avgångsvederlaget, kom till allmänhetens kännedom blev kritiken hård från såväl anställda i Caritas som från katolska lekmän och organisationer som samarbetar med Caritas. Styrelsen å sin sida framhåller att man varit bunden av avtalet och att inga liknande avtal kommer att ingås igen.

(Katolska kyrkan i Norge)